Welkom op dit Adviesplein

Voor informatie en advies over toerusting en hulpverlening vanuit de Gereformeerde Gemeenten.

Gemeente

Ambtsdragers, jeugdwerkleiders en gemeenteleden hebben allerlei taken in de gemeente. We bieden u graag de informatie en toerusting die u nodig hebt.

Bekijk meer

Persoonlijk

Hebt u te maken met rouw, depressie of een beperking? Gelukkig hoeft u deze last niet alleen te dragen. Er zijn gespreksgroepen en er is persoonlijke hulp vanuit diverse organisaties.

Bekijk meer

Jeugd en opvoeding

Opvoeden hoef je niet alleen te doen. Bekijk ons aanbod van toerusting, advies en boeiende artikelen voor opvoeders.

Bekijk meer

Huwelijk en relatie

Single of getrouwd, gescheiden of anders geaard, we lopen allemaal aan tegen mooie en moeilijke momenten in ons relationele leven.

Bekijk meer

Uitgelichte onderwerpen

Wij hebben de actuele onderwerpen voor u op een rij gezet.

Toerustingsaanbod kerkelijke gemeenten

Er komt veel op ambtsdragers af om leiding te geven aan een gemeente met zoveel verschillende vragen en zorgen. Graag rusten wij u als kerkenraad en/of uw gemeente(leden) toe voor deze taak.

Lees meer
Houd me vast-cursus digitaal

Investeer nu in je huwelijk! Tien lessen met leeswerk, filmpjes en opdrachten, om samen rustig door te werken. Leer negatieve patronen te doorbreken en ga op zoek naar meer veilige verbinding in je relatie.

Lees meer
Gods bedoeling

De mens is als seksueel wezen in relatie geschapen "en zie, het was zeer goed".

Lees meer

Over het 'Adviesplein gemeente en gezin'

 

Het ‘Adviesplein gemeente en gezin’ is ontstaan vanuit de Gereformeerde Gemeenten om een overzicht van toerusting, advies en hulp te bieden aan onder andere ambtsdragers, opvoeders en gemeenteleden. Initiatiefnemers: CGO, De Vluchtheuvel, Helpende Handen, JBGG en Werkgroep Gezin van KGJO.

Over ons

Inschrijven voor onze nieuwsbrief of wekelijkse blog update?

Laatste blogs

19 November 2021

Lezen

Thema: opvoeding

Het lijkt zo simpel: er zijn letters; letters vormen woorden en woorden rijgen zinnen.Zinnen weven een verhaal. Een verhaal dat spannend, informatief, leuk, saai of nietszeggend is. Opgegroeid met lezende grootouders en een vader die op zijn zeer hoge leeftijd nog steeds met zijn neus in één van zijn honderden (theologische) boeken zit, lijkt lezen in de genen te huizen. Iets wat gewoon bij het leven hoort.

16 November 2021

Ons kostbaarste bezit!

Thema: jongerenpastoraat

De Bijbel is ons kostbaarste bezit. Wat een wonder dat aan ons de woorden Gods zijn toevertrouwd, zoals Paulus dat uitdrukt in Romeinen 3. Leven in de lichtkring van Gods openbaring tot zaligheid maakt een groot onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Zó groot dat Paulus de heidense man van een christelijke vrouw in 1 Korinthe 7 ‘geheiligd’ noemt. Haar kinderen, met wie ze in de opvoeding over de zaken van de Heere spreekt, heten ‘heilig’. Ze zijn apart gezet. Hun leven heeft een andere bestemming gekregen. De mest die aan de wortel van hun levensboom wordt gelegd, vraagt om vrucht.

9 November 2021

Oordelen

Thema: pastoraat

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.’

Stuur ons een e-mail op info@gemeenteengezin.nl of bel ons op 0348 - 489968