Seksuele opvoeding

Materiaal en toerusting voor ouders om in gesprek te gaan met hun kind over onderwerpen die horen bij de lichamelijke en seksuele opvoeding.

Wonderlijk gemaakt

Als je kind een verstandelijke beperking heeft, is het voor een ouder soms moeilijk hoe je uitlegt wat er met zijn of haar lichaam gebeurt als ze ouder worden. De cursus ‘Wonderlijk gemaakt speciaal voor thuis’ helpt ouders met hun kinderen te praten over hun lichamelijke ontwikkeling, op een manier die aansluit bij hun begrip.

De methode is ontwikkeld door Driestar Educatief in samenwerking met andere organisaties, waaronder Helpende Handen. In het najaar van 2018 wordt op verschillende plaatsen een cursus van twee avonden aangeboden waar de deelnemers adviezen krijgen over het gebruik van dit materiaal in hun gezin.

Lees en bekijk: Uitleg en video over het materiaal en de cursus (Helpende Handen)

Seksualiteit en kwetsbaarheid

Jongeren met een beperking of psychiatrische stoornis zijn kwetsbaar als het gaat om seksualiteit. Zij zijn minder goed in staat om sociale interacties te begrijpen en lopen daarom meer gevaar om in seksueel grensoverschrijdende situaties terecht te komen. Helpende Handen brengt ouders van kinderen met autisme of een andere beperking graag in contact met geschikte hulpverleners en behandelaars.

Handreiking Seksualiteit

De Reformatorische Oudervereniging (ROV) heeft een veelkleurige brochure ontwikkeld met handreikingen seksualiteit. In korte, toegankelijke stukjes vinden ouders handreikingen om het hun kinderen daarover in gesprek te gaan. Ook pubers kunnen met deze informatie hun winst doen. De brochure is te bestellen via Handreiking (rovereniging.nl

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.