Luisterend het nieuwe schooljaar in

Thema: school en opvoeding

Zes weken zomervakantie zweefden in een zucht voorbij. Het nieuwe schooljaar wenkt, met alles wat ze in zich verborgen heeft. Ik voel de verantwoordelijkheid voor zoveel kwetsbare kinderen op me af komen. Dat merk ik ook bij de collega’s. Daarom is het goed om als team het nieuwe cursusjaar eerst te luisteren naar de Bijbel. Dit jaar vanuit Genesis 33.

Lessen

Het Bijbelgedeelte biedt verrassende lessen voor ieder die met kinderen en jongeren omgaat. Jakob worstelde met God totdat God hem zegende. In zijn zwakheid ervaart hij dat de Heere hem sterkt. Dan komt Ezau hem met vierhonderd man tegemoet. Ezau stelt Jakob voor om als gids met het gezelschap mee te reizen. Jakob wijst zijn aanbod vriendelijk, doch beslist af. Hij herinnert zijn broer als een liefdevolle vader en een goede herder aan de kwetsbaarheid van de kinderen en de kudde waarmee hij op pad is. Hij wil zijn kinderen en vee niet opjagen. Aan de andere kant vindt hij dat hij van Ezau niet kan vragen dat die zich aanpast aan zijn trage tempo. Jakob zegt dat Ezau maar alvast vooruit moet reizen. Hij komt later. Hij voegt zich als leidsman op zijn gemak naar de gang van het werk en naar de gang van de kinderen.

Luisteren

Ons voegen naar de gang van het werk, de kinderen. Is dat niet precies wat we binnen het onderwijs aan kwetsbare kinderen en jongeren moeten doen? Overigens niet alleen daar. Elke opvoedsituatie vraagt om aansluiting bij wie aan onze zorgen is toevertrouwd. Kijken naar wat kinderen nodig hebben. Goed luisteren naar wat zij ons verbaal en non-verbaal willen vertellen.

Rust creëren, zonder opjagen en opjutten. Niet om ons niet in duizend bochten te wringen het de kinderen in alle opzichten naar de zin te maken. Wel om hen als ‘leidsman’ te stimuleren en verder te helpen vanuit hun onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Onze leerlingen en hun ouders beginnen samen het nieuwe schooljaar met een startgesprek met hun leerkrachten. ‘Start’ vind ik in dit verband overigens een onmogelijk woord. Dat associeer ik met herrie, benzinestank, competitie. Het gesprek van een half uurtje is juist bedoeld als een rustige opmaat van het cursusjaar. Misschien zou ‘kennismakingsgesprek’ een betere term zijn. Lars vertelt honderduit over de vakantie en zegt tussen de regels door dat hij het grote plein best spannend vindt. Carlien hint de meester op zijn vraag waarmee hij haar dit jaar kan helpen, een seintje te geven als ze zit te dromen. Kinderen voelen zich gehoord en merken dat school en ouders om hen heen staan. En leerkrachten ontdekken al luisterend naar het signaal achter het verhaal of gedrag van een kind waaraan dit jaar gewerkt kan worden.

Anna-Sofie van Dam

Jeugd en opvoeding Icon

Jeugd en opvoeding

Opvoeden hoef je niet alleen te doen. Bekijk ons aanbod van toerusting, advies en boeiende artikelen voor opvoeders.
Bekijk alle onderwerpen
Jeugd en opvoeding Image

Gerelateerde blogs

Jeugd en opvoeding Jeugd en opvoeding
19 december 2022

Ziezo / Kijkpaspoort

Thema: mensen met een beperking

“Zie je wel: hij kijkt me echt aan!” Of: “Weet je wel zéker dat hij blind is?” Hoe vaak we dat niet gehoord hebben…

Lees meer
Jeugd en opvoeding Jeugd en opvoeding
21 november 2022

Uit mijn buik

Thema: pleegzorg

Het is tijd om naar bed te gaan. We lopen de trap op. Op de overloop hurk ik neer om Rosalie te helpen met uitkleden. Ineens rent ze op me af, omhelst me, nestelt zich op mijn schoot en zegt: ‘ik wilde dat ik in mama’s buik zat, dan was ik altijd heel dicht bij mama en papa.’

Lees meer