Lange termijn gevolgen

Thema: huiselijk geweld

Peter (33) en Ellen (31) hebben zich bij De Vluchtheuvel aangemeld in verband met relatieproblemen. Ze hebben vaak conflicten met elkaar en zijn niet in staat deze tot een goede oplossing te brengen. Peter gaat het conflict letterlijk en figuurlijk uit de weg, waardoor de conflicten niet opgelost worden en onderhuids blijven sudderen. Ook vindt hij het moeilijk om zich open op te stellen ten opzichte van Ellen. Dat zorgt voor verwijdering en gevoelens van niet-verbonden zijn binnen hun relatie.

Tijdens de intakegesprekken met Peter en Ellen wordt ook gesproken over hun achtergronden. Peter vertelt dat hij uit een gezin komt waar sprake is geweest van kindermishandeling. Zijn vader kon vaak ineens erg boos worden en ging dan schelden, deuren intrappen en regelmatig werd Peter door hem geslagen. Hij trok zich vaak terug op zijn kamer. Als hij beneden was, dan was hij erg stil en teruggetrokken. Zijn moeder nam het niet voor hem op, uit angst ook geslagen te worden. Terugkijkend vertelt Peter dat hij als kind erg eenzaam is geweest en veel angst heeft gekend. En ook dat hij het moeilijk vindt om kwetsbaar te zijn. Het wordt voor hem gaandeweg duidelijk waarom hij zoveel moeite heeft met een conflict en waarom hij het zo moeilijk vindt om zich kwetsbaar op te stellen. Hij is namelijk bang om afgestraft te worden, zowel fysiek als verbaal.

Kindermishandeling kan grote gevolgen hebben op kortere termijn en op langere termijn. Omdat het deze week de week tegen kindermishandeling is, is het goed om hier aandacht voor te vragen door middel van dit artikel. Dit artikel gaat over enkele emotionele gevolgen op langere termijn.

Emotionele gevolgen

Kindermishandeling remt onder andere de emotionele ontwikkeling van het kind. Een kind voelt zich thuis niet veilig. Het kan er niet op vertrouwen dat er niets gebeurt. Het moet als het ware constant op zijn hoede zijn. Peter was als kind altijd in een staat van paraatheid (en dat is hij als het ware nog). Zijn vader kon immers ineens door het lint gaan. En op bescherming door zijn moeder hoefde hij niet te rekenen. Een kind is hier niet tegen opgewassen. Elk kind heeft onvoorwaardelijke liefde, zorg en aandacht nodig. Het heeft grote gevolgen als dit ontbreekt. Bij Peter thuis was dat er niet. Dat maakte dat hij zich steeds meer ging terugtrekken in zichzelf. Door de instabiliteit van zijn vader, kon hij er niet van op aan dat zijn vader er altijd voor hem zou zijn. Bij het ouder worden ging Peter zich pantseren. Hij trok als het ware een muur om zich heen. Waardoor hij niet meer geraakt zou worden en niet meer zou voelen. Maar zo’n muur veroorzaakt veel eenzaamheid. Ook gaat er vaak iets mis op het gebied van de identiteit (het ontwikkelen van jezelf). Vaak is het zelfbeeld negatief en loopt het zelfvertrouwen een grote deuk op. Wat Peter als kind deed, doet hij als volwassene nog steeds. Hij trekt zich terug en is als het ware niet meer bereikbaar voor zijn vrouw. Conflicten roepen bij hem een angst op voor escalatie. Harde stemgeluiden maken hem bang.

Verwerking

Tijdens de gesprekken ging Peter zijn verleden verwerken. Hij kreeg steeds meer zicht op zijn staan in deze wereld en wat het verleden met hem gedaan heeft. Hij leerde dat zijn vrouw onvoorwaardelijk van hem houdt om wie hij is. Hij leerde zich meer kwetsbaar op te stellen en het conflict niet meer uit de weg te gaan. Dat maakte dat er ruimte kwam voor een gezondere identiteitsontwikkeling. Het zelfvertrouwen van Peter nam toe en hij ontwikkelde een positiever zelfbeeld. Ellen zei eens tijdens een gesprek dat ze nu pas het gevoel heeft de echte Peter te leren kennen. Peter kwam als het ware steeds meer achter zijn muurtje vandaan.

We kunnen het verleden een goede plek in ons leven hebben gegeven, het blijft echter wel als een gebeurtenis in onze levenskoffer zitten. Het is goed om je hier, als volwassene, bewust van te zijn en hiermee aan het werk te gaan, al dan niet met hulp.

Kindermishandeling veroorzaakt veel schade op kortere en langere termijn: fysiek, emotioneel, seksueel. Maar ook kan het gevolgen hebben voor het beeld dat je van de Heere hebt. Daarom moeten we alert blijven en waken over de veiligheid van kinderen. Maakt u zich zorgen over kinderen of heeft u een vermoeden van kindermishandeling, dan kunt u (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of ga naar www.vooreenveiligthuis.nl. Bij acute nood: bel de politie, 112.

Wilt u overleggen over (vermoedens van) huiselijk geweld, neem dan contact op met een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld van De Vluchtheuvel (0113-213098) of www.stichtingdevluchtheuvel.nl

Joke Zwerus (Maatschappelijk werker, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld Stichting De Vluchtheuvel)

Uit: Saambinder 22-11-2018

Jeugd en opvoeding Icon

Jeugd en opvoeding

Opvoeden hoef je niet alleen te doen. Bekijk ons aanbod van toerusting, advies en boeiende artikelen voor opvoeders.
Bekijk alle onderwerpen
Jeugd en opvoeding Image

Gerelateerde blogs

Jeugd en opvoeding Jeugd en opvoeding
19 december 2022

Ziezo / Kijkpaspoort

Thema: mensen met een beperking

“Zie je wel: hij kijkt me echt aan!” Of: “Weet je wel zéker dat hij blind is?” Hoe vaak we dat niet gehoord hebben…

Lees meer
Jeugd en opvoeding Jeugd en opvoeding
21 november 2022

Uit mijn buik

Thema: pleegzorg

Het is tijd om naar bed te gaan. We lopen de trap op. Op de overloop hurk ik neer om Rosalie te helpen met uitkleden. Ineens rent ze op me af, omhelst me, nestelt zich op mijn schoot en zegt: ‘ik wilde dat ik in mama’s buik zat, dan was ik altijd heel dicht bij mama en papa.’

Lees meer