Suïcide

Jaarlijks denken zo' n 410.000 mensen aan zelfmoord, zo bleek uit onderzoek. Ieder jaar doen 94.000 mensen in Nederland ook daadwerkelijk een poging om zichzelf te doden.

Uit onderzoek van het kennisinstituut christelijke zorg (KICZ) blijkt dat er onder reformatorische christenen minder zelfmoord voorkomt dan in de wereld om ons heen. Toch zijn er ook in onze gemeenten mensen die geen andere uitweg meer zien, omdat het leven hen te zwaar valt.

Ik denk aan zelfmoord

Denk jij zelf vaak aan zelfmoord? Vind je het leven te zwaar? Heb je teveel problemen? Of steeds terugkerende dwanggedachten? Kijk eens rond op de site van www.113.nl. 24 uur per dag zijn hier mensen beschikbaar om met je te praten over je zelfmoordgedachten. Blijf er niet mee lopen en zoek hulp voor je problemen! Stichting de Vluchtheuvel.

Ds. L. Terlouw, uit Daniel van 5 april 2012

“Doe uzelf geen kwaad” riep Paulus de stokbewaarder van Filippi toe, toen hij zich in wanhoop in zijn zwaard wilde werpen. Dat zou ik ook tegen jou willen zeggen. Spreek over je wanhoop met de dominee, de ouderling of zoek andere hulp.
Dat is echt nodig en kan geen uitstel lijden, want de strijd kan heel hoog oplopen en de duivel zit daarin niet stil. Psychische moeite kan heel veel doen wankelen, bepaalde middelen kunnen dit soms versterken. Het is ook aan te raden om de eenzaamheid te mijden.
Gods gebod is heel duidelijk als het gaat om het niet doden van een ander of jezelf. In alle wanhoop is het goed om ook aan dit gebod steeds gehoor te geven. Bij God is genade om voor het zondigen tegen de geboden te strijden. In eigen kracht kan Gods Kerk nooit staande blijven, dat kan alleen door de genade in Christus’ overwinning over de dood.

Ik bleef achter

Verwarring, schuldgevoel, boosheid, verdriet… de gevoelens buitelen over elkaar heen als je achterblijft nadat een geliefde zelfmoord pleegde.

Eén van de vragen die boven komen is: zal iemand die tot deze daad kwam het Koninkrijk van God mogen binnengaan? Nu weten wij allemaal heel goed dat wij daarover niet het laatste woord hebben, en dat is maar goed ook. Eé n is er die Rechter is van de mens die op de aarde heeft geleefd. Aan Hem is het oordeel en aan niemand anders. Het is niet aan ons om hier op aarde met grote stelligheid vast te stellen dat iemand verloren zou zijn. Daar zijn wij mensen veel te beperkt voor wat zouden wij ons verbeelden? Toch is daarmee niet alles gezegd, dat voelt iedereen aan: in de Schrift geeft de Heere immers heldere antwoorden over de vraag wie bij Hem welkom zullen zijn aan het grote bruiloftsmaal. Lees verder in dit artikel.

Een vriendin van mij was heel erg depressief en heeft enkele jaren geleden een einde aan haar leven gemaakt. Ik merk aan haar familieleden dat ze zichzelf veel verwijten maken. Ze vragen zich af hoe ze dit zouden hebben kunnen voorkomen. Kunt u iets schrijven over hoe je als familie verder kunt leven nadat een familielid suïcide heeft gepleegd?’ ‘ Lees verder in dit artikel.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.