Adoptie

Ook voor adoptiegezinnen is er binnen onze gezindte een vereniging actief, die behulpzaam kan zijn voor informatie en advies.

Het ontvangen van een adoptiekindje is een bijzondere gebeurtenis. Hier gaat vaak een jarenlang proces aan vooraf. Ouders kunnen worstelen met de vraag of adoptie voor hen de weg is die ze mogen gaan. Wanneer we geloven dat God ons leven leidt, mogen we ook geloven dat God in deze weg op Zijn wijze voorziet.

In Nederland zijn meer adoptieouders dan dat er kinderen voor adoptie worden aangeboden. Daardoor hebben ouders in Nederland bij alle bemiddelaars te maken met een wachtlijst. Bovendien komt niet iedereen zomaar voor een adoptiekind in aanmerking. Daar komt heel wat bij kijken. Het doorlopen van de hele procedure vraagt veel van aspirant ouders. Sommigen ervaren dit proces als interessant, verrijkend, emotioneel en spannend. Als echtpaar mag je ook dit in de handen van de Heere leggen en vragen naar Zijn wil met en over ons leven.

Wat kan het juist mooi zijn om een kind, dat in zijn eigen geboorteland geen of nauwelijks toekomstmogelijkheden heeft, door adoptie in een gezin te laten opgroeien. Bij adoptie is de familieband met de geboorteouders verbroken. Een adoptiekind is dus na de rechterlijke uitspraak het kind van zijn adoptieouders. Als ouders eenmaal thuis zijn met hun kind(eren) kunnen zij in zo’n nieuwe situatie tegen verschillende vragen aanlopen. Vragen over eten of slapen, over de hechting, over stil of juist druk gedrag. Wanneer dingen niet gemakkelijk lopen kunnen ouders zich afvragen in hoeverre dit te maken heeft met de adoptie. Als het kind iets ouder is, kan het met vragen worstelen over zijn biologische familie en de adoptie.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de site van de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte.

Adoptieouders kunnen voor vragen rondom (christelijke) hulpverlening contact opnemen met de contactpersoon Adoptie binnen De Vluchtheuvel, Joke Zwerus.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.