Godsdienstige opvoeding

Als er een aspect is van de opvoeding waar de Bijbel duidelijk richting aan geeft, is het wel de godsdienstige opvoeding. Bijbels onderwijs in het gezin is de basis van al het andere.

Je ziet ze in de Bijbel voortdurend: mensen die hun kinderen voorgaan in het dienen van de Heere. Abraham en Izak, de ouders van Mozes, Hanna en Samuël, Zacharias, Elisabeth en Johannes, grootmoeder Loïs, moeder Eunice en Timotheüs. In hun woorden en daden gaven zij door Wie de Heere voor hen was. Ze waren leesbare brieven.

Het laat zien hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen voorgaan in het dienen van de Heere. Ook nu, vandaag! De godsdienstige vorming in het gezin kan voor ouders een opgave zijn waar ze mee worstelen. Ze kunnen eraan twijfelen of ze zelf wel een goed voorbeeld zijn van wat ze hun kinderen willen leren. Of ze vinden het lastig hoe ze het praktisch vorm moeten geven. Gezinnen, ouders en kinderen kunnen zo verschillend zijn. Op deze pagina wordt – zonder volledig te willen zijn – informatie gegeven over toerusting rond de godsdienstige opvoeding.

Toerusting

Opvoedcursus

Gemeenteengezin.nl kan een cursusavond verzorgen over de godsdienstige opvoeding. Voor meer informatie info@gemeenteengezin.nl

Bijbelstudie met jongeren

Hoe lees je met kinderen en jongeren de Bijbel en op welke manier ga je in gesprek over wat je leest? De Jeugdbond biedt aan opvoeders in gezin en kerk een training ‘Bijbelstudie met jongeren’ aan. Je leert hoe je aan de hand van drie eenvoudige vragen de Bijbeltekst leest, begrijpt en toepast.

Avond over godsdienstige opvoeding

In de plaatselijke gemeente verzorgt de Jeugdbond op aanvraag een avond over de godsdienstige opvoeding van kinderen of tieners. Hierbij kunnen onderwerpen aan bod komen als: Bijbellezen, het gesprek, bidden, de kerkdienst. Het programma wordt in overleg met de kerkenraad vastgesteld.

Ideeën voor huisgodsdienst

Op de website www.bijbelsopvoeden.nl worden ideeën aangereikt op het gebied van huisgodsdienst. Er zijn tips voor gezinsmomenten rond de kerkelijke feestdagen, bij bijzondere gelegenheden als Doop of Avondmaal, of andere thema’ s in het (kerkelijk) jaar. Ook zijn er literatuurtips te vinden.

Literatuur

Er is veel literatuur verschenen over godsdienstige opvoeding. Hier vindt u een aantal literatuurtips voor ouders.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.