Luisterend oor

Vanuit het adviesplein willen we kerkelijke gemeenten ondersteunen in het (verder) ontwikkelen en opzetten van een netwerk rondom personen met psychosociale zorg.

In de maatschappij zijn veel zorgen rondom het welbevinden van mensen. Dat gaat ook de reformatorische gezindte niet voorbij. Ook in onze gemeenten zijn er mensen die psychosociale zorg nodig hebben. Denk hierbij aan chronisch psychische problematiek, overbelaste gezinnen/individuen, onveiligheid in gezinnen. Het is een (Bijbelse) opdracht om ook hierin als gemeenteleden elkaar te ondersteunen. Het gaat hierbij niet om officiële hulpverlening, maar om het bieden van een luisterend oor. Ondersteuning en preventie rondom psychosociale zorg kan veel betekenen voor de betrokkenen.

Vanuit het adviesplein willen we kerkelijke gemeenten ondersteunen in het (verder) ontwikkelen en opzetten van een netwerk rondom personen met psychosociale zorg. Wij kunnen meedenken in het opstarten van dit proces of in het verder vormgeven van deze manier van vrijwilligerswerk. Met elkaar denken we na over de organisatiestructuur van “een luisterend oor” en over de verhouding met het pastoraat. Ook bieden we toerusting voor vrijwilligers die bij “een luisterend oor” betrokken zijn.

Bij toerusting zou het kunnen gaan over bijv. de volgende onderwerpen.

 • De taak/plaats van vertrouwenspersoon/coördinator in relatie tot psychiatrische stoornissen
 • Grenzen stellen/aangeven
 • Gespreksvaardigheden
 • Psychische problemen:
  • Depressie
  • Burn-out
  • Identiteitsproblematiek
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Angstklachten
  • Problemen in huwelijk en gezin
  • Rouwverwerking
  • Eenzaamheid

Of als verdieping over:

 • Omgaan met verslaving
 • Omgaan met autisme
 • Hoe omgaan met signalen van kwetsbare kinderen
 • Netwerkversterking
 • Trauma

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

In Zeeland is de werkgroep Shalom actief op dit gebied. Werkgroep Shalom is onderdeel van de Stichting tot Hulpverlening van de Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid. Deze stichting heeft ook een pastoraal werker in dienst voor pastorale hulp.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.