Huiselijk geweld

Nederland telt ieder jaar zo' n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geweld dat ook onze huizen niet voorbij gaat.

Jaarlijks zijn 120.000 kinderen tussen 0 en 17 jaar slachtoffer van kindermishandeling. Maar ook tussen (ex) partners wordt er heel wat afgevochten. Dit geweld gaat ook de kerk niet voorbij. De kans dat u in uw omgeving iemand kent die slachtoffer is, is groot. Misschien heeft u een situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt die u moeilijk concreet kunt maken. Wat te doen in zo’n situatie? Veel mensen weten niet wat ze het beste kunnen doen en stellen handelen daarom maar uit. Onveilige situaties moeten echter zo snel mogelijk worden gestopt.

Na de catechisatieles blijft Marjan wachten om de ouderling te kunnen spreken. Omdat er weinig tijd is, vertelt ze in korte bewoordingen dat het thuis niet lekker loopt. Haar ouders hebben vaak ruzie en dan wordt er gescholden en geslagen. Het gebeurt weleens dat het servies door het huis vliegt. Marjan is dan bang en maakt zich zorgen om haar jongere broertjes en zusje. De ouderling maakt een afspraak met Marjan voor een gesprek hierover. Maar op die afspraak komt Marjan niet opdagen. Wat doe je dan als ouderling?

De dominee maakt zich al langer zorgen om een gezin uit zijn gemeente. De kinderen zien er onverzorgd uit en de moeder lijkt uitgeput. Ook krijgt hij signalen van gemeenteleden die zich zorgen maken. Hij heeft het al een keer met de wijkouderling besproken en die is bij het gezin langs geweest. In het gesprek vertelden de ouders dat het allemaal goed gaat binnen hun gezin en dat er niets aan de hand is. Wat doe je dan als predikant en als ouderling? Lees verder

Hulpverlener versus ambtsdrager

Een hulpverlener kiest bij situaties van huiselijk geweld soms een andere lijn dan het pastoraat. Lees hier meer over in dit informatieve RD-artikel.

Meer informatie rondom pastoraat aan jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld, vindt u hier.

Hulp bij huiselijk geweld

Tussen vermoeden dat een kind mishandeld wordt en daar werk van maken, ligt voor veel mensen een hoge drempel. Het advies? Vraag advies!

Huiselijk geweld moet naar buiten komen, want het brengt zoveel schade toe! Vermoedt u huiselijk geweld? Neem dan (eventueel anoniem!) contact op met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of ga naar www.vooreenveiligthuis.nl . Bij acute nood, bel de politie: 112.

Door De Vluchtheuvel, Stichting Schuilplaats en het ds. G.H. Kerstencentrum is het project ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgezet. De opdrachtgevers zijn de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. De doelstellingen van het project zijn:

– Het informeren van de kerkelijke achterban over de mogelijkheden van de aanpak van deze problematiek.
– Bewustwording van factoren die de geslotenheid bevorderen of in stand houden.
– Advisering bij situaties van huiselijk geweld. Dit advies kan worden gevraagd door hulpvragers, maar ook door familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en anderen.
– Advisering van seculiere organisaties die werken met reformatorische gezinnen.

Het kan voor hulpvragers, maar ook voor familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke fijn zijn om te overleggen over een bepaalde situatie. U kunt advies vragen bij één van de aandachtsfunctionarissen:

 • De Vluchtheuvel
  Aandachtsfunctionarissen Joris ten Voorde en Erik-Jan Verbruggen
  Meld u online aan of bel tijdens kantooruren 0113-213098
 • Stichting Schuilplaats
  Aandachtsfunctionaris Susan Snoei
  Voor advies informatie of aanmelden, bel 0318-547870
 • G.H. Kerstencentrum
  Aandachtsfunctionaris Gertrude van den Belt
  0318-517310

Meer informatie hierover op de website van De Vluchtheuvel

Lees hier een artikel over de gevolgen van kindermishandeling en waar u advies/hulp kunt vragen.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.