Gespreksvaardigheden

Pastorale gesprekken vormen een belangrijk onderdeel van de taken van een ambtsdrager. Lees hier meer over het aanbod van toerusting en achtergrondinformatie.

Pastorale gesprekken vormen een belangrijk deel van de taken van een ambtsdrager. Je spreekt met mensen over dingen die hen ten diepste bezighouden. Wijsheid en inlevingsvermogen zijn belangrijk in het luisteren en spreken met anderen.

De Vluchtheuvel biedt een serie toerustingsavonden aan, waarbij onder andere wordt ingegaan op gespreksvaardigheden in het pastoraat. De toerusting wordt op maat aangeboden, waarbij ambtsdragers kunnen aangeven aan welke thema’s er behoefte is.

Meer informatie over de toerusting aan ambtsdragers

Leergang pastoraat en kerkrecht

De CGO biedt een cursus ‘pastoraat’ aan ambtsdragers. De cursus wordt aangeboden via de classis. In vier avonden worden deze thema’ s behandeld: ambtelijk leiding geven in de gemeente, pastorale zorg, het pastorale gesprek, ‘in goede orde’ (over dingen die het kerkrecht raken). Ambtsdragers kunnen de cursus aanvragen via de classis of hiervoor contact opnemen met de CGO.

Het pastorale gesprek

Het voeren van een pastoraal gesprek is niet altijd gemakkelijk. Echt luisteren en de juiste vragen stellen, vraagt een actieve betrokkenheid van de ambtsdrager. In het boek ‘Van hart tot hart – Het pastorale gesprek’ wordt ingegaan op verschillende gesprekssituaties en de houding en vaardigheden van de ambtsdrager.

Meer informatie over ‘Van hart tot hart’

Meer informatie over ‘Om het hart van jongeren’

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.