Financiële hulpverlening

De schaamte is vaak groot onder mensen die financieel vastlopen vanwege diverse omstandigheden. Hoe kan de kerk hier bij helpen?

Schuldhulpverlening

Als je financiële problemen hebt, loop je daar liever niet mee te koop. Daardoor kan het gebeuren dat mensen pas laat hulp zoeken, als de problemen zich hebben opgestapeld. De diaconie verleent bijstand aan gemeenteleden die het (tijdelijk) financieel moeilijk hebben. Bij structurele problemen is het vooral belangrijk dat er een structurele oplossing komt. Soms is een traject van schuldhulpverlening nodig.

Het deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) adviseert kerkenraden bij vragen en situaties die zij tegenkomen. Lees meer informatie hierover op de website van DMZ.

Hoe komt een diaken financiële nood in de gemeente op het spoor?
„In de praktijk kloppen mensen vaak zelf bij hun wijkdiaken aan, als het water hun al tot de lippen is gestegen. Het is mooier als je dat voor kunt zijn. Daarom is het bijvoorbeeld van belang dat een diaken op de hoogte is van risicogroepen, zoals alleenstaande ouders met kinderen of mensen die kampen met chronische ziekte of psychiatrische problemen. Als hij zulke mensen in zijn wijk heeft, doet hij er goed aan eens te informeren of ze het financieel kunnen redden. Daarbij moet hij zijn ogen en oren goed de kost geven. Het is ook belangrijk dat ouderlingen, predikanten en eventueel bezoekdames een diaken informeren als zij signalen opvangen die op financiële problemen kunnen wijzen.”

Wat mag een gemeentelid dat bij zijn diaconie aanklopt verwachten?
„In ieder geval een luisterend oor. Iemand die naast hem gaat staan, meedenkt over oplossingen. Tijdelijke ondersteuning door de diaconie kan daarvan een onderdeel zijn, maar het kan ook gaan om hulp bij het opstellen van een begroting of bij het gebruikmaken van bestaande voorzieningen, zoals bijzondere bijstand. En een diaken mag troost brengen vanuit het Woord van God en met de ander bidden.” Lees meer in dit RD-artikel over diaconaat

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.