Thema: single

Steeds meer vrienden en leeftijdgenoten om je heen trouwen. De meesten van hen krijgen kinderen. Jij bent je levensgezel nog niet tegengekomen. Je werkt hard, je hebt de vrijheid te gaan en te staan waar je wilt, je weet je gezegend met alles wat er wél is in je leven. Maar toch. Je woont alleen, het is vaak stil in je huis. Als je naar je werk gaat, staat er één koffiemok op het aanrecht. Er zijn momenten dat je je deze dingen pijnlijk bewust bent. Dat je die man of vrouw in je leven mist en ernaar verlangt om getrouwd te zijn.

Verlangen is normaal

In de eerste plaats: verlangen naar een levenspartner is een natuurlijk verlangen. God heeft dat Zelf in ons gelegd. De Bijbel zegt dat God de dieren in paren schiep: mannelijk en vrouwelijk. Over Adam staat in Genesis 2:20 dat hij 'geen mens vond als hulp tegenover hem'. Blijkbaar heeft Adam iemand gemist die bij hem paste, zoals hij dat bij de dieren zag. Toen gaf God Adam uit Zijn eigen hand een vrouw: Eva. Adam barstte uit in een lofzang: Maninne!

En Paulus dan?

God heeft ons niet gemaakt om alleen te zijn, zoveel is duidelijk. Maar is 'alleen zijn' hetzelfde als ongehuwd zijn? Paulus schrijft in 1 Korinthe 7 over trouwen en niet trouwen. Paulus had geen vrouw en durfde te stellen dat wie trouwt, goed doet, maar wie ongetrouwd blijft, beter doet. Verheerlijkt Paulus het single zijn?

Om de uitspraken van Paulus goed te begrijpen, moet je eerst naar de context kijken waarbinnen hij dit schrijft. De christenen in Korinthe leefden sterk in de verwachting van de tweede komst van de Heere Jezus. Met het vooruitzicht van de komst van het hemelse koninkrijk, waarin het aardse huwelijk zal ophouden te bestaan, veranderen de prioriteiten. Het gaat niet om trouwen of ander aards geluk. Het gaat uiteindelijk om de geestelijke dimensie, om een kind van God te zijn op de dag van Zijn wederkomst. 

In 1 Korinthe 7 valt verder op dat Paulus wisselend de singles en de getrouwden aanspreekt. Zoals in vers 27: "Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoekt geen ontbinding; zijt gij ongebonden van een vrouw, zoekt geen vrouw." Paulus spreekt getrouwden en singles gelijkwaardig aan, als volle leden van de christelijke gemeente. Bedenk dat dit verschilt met de praktijk in het het Oude Testament, toen het als een schande werd gezien om geen kinderen te krijgen. Als je niet getrouwd was of geen kinderen kreeg, klopte er iets niet. Tegen deze achtergrond is het bijzonder dat Paulus er een lans voor breekt om ongetrouwd te blijven. Hij kon dit doen, omdat de noodzaak om nageslacht voort te brengen in het licht van de komende Messias, niet meer bestond. Ongetrouwd zijn was niet langer een schande. Sterker nog, zegt Paulus, waren er maar meer mensen zoals ik. Dat zou de verbreiding van het Evangelie over de hele wereld ten goede komen. Uiteindelijk is de boodschap van Paulus: of je nu trouwt of niet, doe het tot eer van God.

Op zoek en Gods leiding

Het is dus niet zo dat Paulus singles adviseert om vooral maar alleen te blijven, of dat hij het single zijn verheerlijkt. Hij laat de mogelijkheid om te trouwen open. Als je het verlangen naar een huwelijk hebt, wat kun je dan doen? Vraag God je te bidden en te wachten tot de ware je pad zal kruisen? Inderdaad is het goed om je verlangen aan God voor te leggen. Maar Zijn leiding en jouw verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Er staat niet in de Bijbel 'bid en wacht', maar 'bid en werk'. Je mag biddend uitzien naar het ontmoeten van je levenspartner en tegelijk daar zelf een actieve rol in nemen.

Tekst: Martineke Evers-Verwijs - psycholoog bij De Vluchtheuvel