19 November 2021

Lezen

Thema: opvoeding

Het lijkt zo simpel: er zijn letters; letters vormen woorden en woorden rijgen zinnen.Zinnen weven een verhaal. Een verhaal dat spannend, informatief, leuk, saai of nietszeggend is. Opgegroeid met lezende grootouders en een vader die op zijn zeer hoge leeftijd nog steeds met zijn neus in één van zijn honderden (theologische) boeken zit, lijkt lezen in de genen te huizen. Iets wat gewoon bij het leven hoort.

16 November 2021

Ons kostbaarste bezit!

Thema: jongerenpastoraat

De Bijbel is ons kostbaarste bezit. Wat een wonder dat aan ons de woorden Gods zijn toevertrouwd, zoals Paulus dat uitdrukt in Romeinen 3. Leven in de lichtkring van Gods openbaring tot zaligheid maakt een groot onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Zó groot dat Paulus de heidense man van een christelijke vrouw in 1 Korinthe 7 ‘geheiligd’ noemt. Haar kinderen, met wie ze in de opvoeding over de zaken van de Heere spreekt, heten ‘heilig’. Ze zijn apart gezet. Hun leven heeft een andere bestemming gekregen. De mest die aan de wortel van hun levensboom wordt gelegd, vraagt om vrucht.

9 November 2021

Oordelen

Thema: pastoraat

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.’

28 October 2021

Vasthouden

Thema: jongerenpastoraat

Het kan niet gebeuren dat jongeren zomaar, stilletjes vertrekken.

25 October 2021

Feest

Thema: single

De afgelopen jaren zijn veel van mijn vrienden getrouwd. Inmiddels trouwen de eerste nichtjes en neefjes en is zelfs mijn eigen zusje getrouwd.

14 October 2021

Een extra koffie met een scheutje verwardheid

Thema: persoonlijk

Met grote ogen kijken we elkaar over de eettafel aan. Het zal toch niet waar zijn? Hoe is het mogelijk? Vragen die meer automatisch voorbij komen, dan dat we er echt over na denken. Want ja, natuurlijk is het wel waar. Hoe het mogelijk is dat we al onze vier toilettassen op het bed in ons vakantiehuisje hebben laten staan? Gewoon, omdat het typisch ons is.