Thema: Opvoeding, kind met beperking

In de komende blogs willen wij iets schrijven over onze zoon, die we in deze blogs Tom noemen. Onze Tom is een jongen met het syndroom van Down. Het is alweer enige tijd geleden dat Tom in ons gezin werd geboren. Kort na zijn geboorte werd ons door de kinderarts verteld dat hij het syndroom van Down had en latere onderzoeken hebben dat ook bevestigd. Iets wat voor ons heel onbekend was, kwam zo onverwachts ons eigen gezin binnen.

Oudere kinderen zijn heel belangrijk als het gaat om de zorg voor een zorgenkind. Lichamelijk heeft onze Tom geen beperkingen, waardoor hij voorspoedig opgroeide. Natuurlijk wel met de nodige hulp en zorg in huis. We dachten eerst dat we alles zelf wel konden doen, maar dat is onmogelijk. De begeleiding die we kregen was heel waardevol en niet te vergeten de fysiotherapie.

Toen Tom 3 jaar was, precies op Bevrijdingsdag 5 mei, zette hij zijn eerste stapjes de wijde wereld in. Ja, dat was echt een bevrijding voor hem! Later ging hij naar de peuterspeelzaal. Ook dit was voor hem een grote verandering in zijn leven. Toch heeft hij er veel geleerd. Ook de eerste jaren op de kleuterschool waren waardevol voor hem. Toch bleek daar steeds meer de ontwikkelingsachterstand die hij had in vergelijking met zijn klasgenoten. In Tom zijn jonge leven vond er daarnaast ook nog een verhuizing plaats. Niets, dan alleen het gezin, was hetzelfde. Al het bekende moest worden losgelaten en al het onbekende moest ontdekt worden. Dat is niet eenvoudig, wanneer je zo graag vast wilt houden aan het bekende. Er volgde nog 1,5 jaar regulier onderwijs, maar toen moest de overstap naar het speciaal onderwijs gemaakt worden.

We hebben toen een goede school voor Tom gevonden. Het was voor hem wel wennen. Alles anders, lange dagen weg, want speciaal onderwijs ligt meestal niet naast de deur. Op deze school heeft een oplettende juf ontdekt dat er meer met Tom aan de hand was dan alleen het syndroom van Down. Ze had sterke vermoedens dat Tom ook autisme had. Wij hebben hier onderzoeken naar laten doen. De diagnose autisme wilde men hem niet geven, want het kwam voort uit het syndroom van Down. Maar we kregen wel het advies om met hem om te gaan als iemand met autisme. Iets wat we niet wisten, kwam openbaar. Misschien was en is dit wel zijn grootste beperking! Veel vragen kwamen bij ons naar boven. Wat is autisme en hoe moet je daar mee omgaan? Wat is voor het welbevinden van deze kinderen zo belangrijk? Het werd voor ons een ontdekkingstocht. Hoe kunnen wij ons kind zo goed mogelijk proberen te helpen? Op deze ontdekkingstocht hebben we veel geleerd en in de komende blogs willen we graag iets hiervan doorgeven. Hoe kun je omgaan met autisme? Want één ding is duidelijk: autisme is levenslang!

De ouders van Tom