Identiteit in de knel

De ontwikkeling van een eigen identiteit gaat niet altijd zonder slag of stoot. En wat zegt de Bijbel eigenlijk over zelfvertrouwen?

Identiteitsproblemen

Stel je jezelf ook wel eens vragen rondom je identiteit? Wie ben ik eigenlijk? Wat vinden anderen van mij? Een stabiele identiteit ontwikkel je wanneer je door hebt hoe je naar jezelf kijkt en wanneer dat beeld van jezelf overeenkomt met hoe je zou willen zijn. Je kent je eigen sterke en zwakke punten en je kunt die accepteren. Daarbij geloof je dat ook de mensen die belangrijk voor je zijn jou accepteren zoals jij bent.

De ontwikkeling van een eigen identiteit gaat echter niet altijd zonder slag of stoot. Wanneer er een groot verschil is tussen hoe je over jezelf denkt en hoe je zou willen zijn, leidt dit tot ontevredenheid en onzekerheid. Deze ontevredenheid en onzekerheid kan in de weg komen te staan van je functioneren bijvoorbeeld tijdens je studie of in sociale contacten. Is dit het geval? Dan is het goed om hulp te zoeken.

Hulp

Je kunt bij De Vluchtheuvel terecht voor hulp bij identiteitsproblemen in de vorm van psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken. Maar juist ook de Identiteitsgroep leent zich goed voor het werken aan je identiteitsproblemen. Tijdens tien groepsbijeenkomsten sta je stil bij verschillende thema’ s die horen bij het eigen ‘ik’, zoals het leren kennen van je eigen sterke en zwakke kanten, het herkennen van je eigen gevoelens, het durven opkomen voor jezelf, het durven weigeren, het ombuigen van negatieve denkpatronen en het oefenen met vaardigheden.

Zelfvertrouwen en de Bijbel

Maar: “Mogen we elkaar wel aansporen om zelfvertrouwen te ontwikkelen? Moeten we elkaar niet veel meer aansporen om niet op jezelf, maar juist op God te vertrouwen? Begrijpelijke vragen, want de Bijbel zegt duidelijk wat je van jezelf kunt verwachten. Lees het maar na in Romeinen 3: “…er is niemand rechtvaardig… er is niemand, die verstandig is… tezamen zijn ze onnut geworden er is niemand, die goed doet, er is niet tot een toe…” Dat is de beschrijving door God van de mens. Lees verder in dit artikel van H. van Groningen, dat eerder verscheen in de Terdege.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.