Pleeggezin

Soms kan een kind niet meer thuis blijven wonen, omdat de ouders het kind niet kunnen bieden wat het nodig heeft. Plaatsing in een pleeggezin is dan een mogelijkheid.

Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, kan een pleeggezin een stabiele gezinssituatie bieden. Het is fijn als een kind in een gezin komt dat goed aansluit bij zijn eigen achtergrond. Bij de organisatie Timon zijn christelijke pleeggezinnen aangesloten. De organisatie zoekt nog meer gezinnen die hun huis en hart open willen stellen voor pleegzorg.

DMZ vindt het van belang dat een kind uit reformatorische kring zo mogelijk ook geplaatst wordt in een reformatorisch pleeggezin. Pleegzorginstellingen krijgen te maken met verzoeken om een kind met reformatorische achtergrond onder te brengen in een reformatorisch pleeggezin. Dat blijkt niet altijd mogelijk te zijn, omdat veel pleegzorgaanbieders in hun bestand onvoldoende beschikking hebben over pleeggezinnen met een reformatorische achtergrond. De Vluchtheuvel heeft in opdracht van DMZ een database aangemaakt waarin de reformatorische gezinnen die aangemeld staan als pleeggezin zijn opgenomen. Door het aanleggen van deze database wil DMZ vraag en aanbod bij elkaar brengen. Voor vragen over deze database kunt u contact opnemen met Janice Ebbers van De Vluchtheuvel.

‘Ze horen bij ons’

‘Ze horen bij ons’ gaat over een bijbelse visie op pleegzorg in gezin, kerk en school. Het geeft ervaringen weer van ouders en hun pijn als ze niet meer voor hun eigen kinderen kunnen zorgen en van pleegouders die voor een kind mogen zorgen, maar ook weten dat het hun eigen kind niet zal zijn. Het boek is een handreiking voor gast- en pleegouders, scholen, ambtsdragers en gemeenteleden.

Bestel het boek bij de Vluchtheuvel

Landelijke pleegzorgbijeenkomst

Op D.V. 11 maart 2022 belegt het Platform Jeugdhulpverlening weer een bijeenkomst voor (aspirant-)pleegouders, gastouders en ambtsdragers uit de gereformeerde gezindte. Naast lezingen vanuit de praktijk en diverse workshops is er ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Komt u ook? Klik hier voor meer informatie.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.