Seksualiteit binnen het huwelijk

"Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn."

Seksualiteit is meer dan alleen wat er tussen de lakens gebeurt. Seksualiteit is het geheel van gedachten, gevoelens en gedragingen die betrekking hebben op ons seksueel zijn. Hieronder is meer informatie te vinden over seksualiteit binnen het huwelijk aan de hand van drie doelen die zijn te onderscheiden.

Voortplanting

Ook al wordt die koppeling tegenwoordig lang niet altijd meer gelegd, seksualiteit en voortplanting horen bij elkaar. God gaf de opdracht in Genesis 1 om vruchtbaar te zijn en om te vermenigvuldigen. Het is een prachtig wonder dat uit iets intiems als geslachtsgemeenschap nieuw leven kan groeien. Toch is dit niet het enige doel van God met seksualiteit.

Genot en ontlading

De Bijbel windt er geen doekjes om. Lang niet iedereen heeft de gave van onthouding. We zijn geschapen als seksuele wezen en moeten leren om rein met onze lusten om te gaan. Binnen het huwelijk zijn we er om het lichaam van de ander als Tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 7) rein te bewaren. Dat vraagt afstemmen op wat de ander fijn vindt. Je zult je moeten verdiepen in de wensen en de grenzen van de ander. Het vraagt ook om afstemming op je eigen lichaam. Met name vrouwen vinden het nog wel eens lastig om aan te geven wat zij fijn vinden. Wees open. Het is belangrijk dat je eerlijk durft te zeggen waar de ander over grenzen gaat. Dat je ook eerlijk je verlangens uit durft te spreken.

Eenheid vormen

In Genesis 2 vers 24 lezen we: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven (hechten), en zij zullen tot één vlees zijn.” Het is de bedoeling dat je je ouderlijk huis loslaat, openlijk trouw belooft en een maatschappelijke eenheid vormt, om vervolgens ook echt lichamelijk één te zijn middels seksuele gemeenschap.
Een belangrijke Bijbeltekst die we ook in andere gedeeltes van de bijbel terug zien komen. In Efeze 5 wordt het huwelijk zelfs vergeleken met de relatie van Christus met Zijn gemeente. Binnen de wederzijdse verantwoordelijkheden van zorgen voor en dienen van de ander, staat daar diezelfde tekst in vers 31: “Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen”. Hoe bijzonder dat de diepste initmiteit van Christus en Zijn Kerk wordt vergeleken met de diepste intimiteit tussen man en vrouw: seksualiteit.
Seksualiteit is een emotioneel bindmiddel als onderdeel van de verbondsvernieuwing binnen het huwelijk. Seksualiteit staat dus niet los. Het komt voort en groeit uit intieme omgang op emotioneel, geestelijk en sociaal gebied als man en vrouw.

Problemen in de seksuele relatie

Problemen in de seksuele relatie hebben dan ook vaak te maken met het geheel van de relatie. Afstemmingsproblemen, communicatieproblemen, verwijdering: ze worden pijnlijk zichtbaar in de seksuele omgang van man en vrouw.

Gerrit-Jan Kattenberg, seksuologisch hulpverlener binnen de Vluchtheuvel, vertelt meer over deze problematiek en aangeboden hulp.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.