Een nieuwe relatie

Wanneer ben je toe aan een nieuwe relatie? Is het goed om voor de kinderen zo snel mogelijk iemand anders te zoeken?

Hertrouwen na de dood van je man of vrouw

Wanneer de partner wegvalt, kan de eenzaamheid zwaar drukken. Financiële problemen bij vrouwen en een zware huishoudelijke last bij mannen verergeren de situatie. Hertrouwen of niet? „Druk een tweede huwelijk niet ten koste van alles door.Lees verder

Het is bekend dat mannen rouw en eenzaamheid vaak anders beleven dan vrouwen. Daarom voorziet dit nieuwe boekje Opnieuw getrouwd in een grote behoefte voor mannen die hun vrouw verloren, maar ook voor familieleden en pastoraat om hen heen.

De intro’s bij ieder hoofdstuk vormen de rode draad in dit boek en geven een gefingeerd gesprek weer tussen twee mannen, Henk en Klaas, die beiden weduwnaar zijn geworden. Ze komen ieder tot een andere keuze om hun leven weer invulling te geven: de ene hertrouwt wel, maar de andere kan er (nog) niet toe komen. Stap voor stap worden de mogelijkheden en moeilijkheden verkend om te komen tot een tweede huwelijk.

Tal van aspecten komen hierbij aan de orde, zoals Gods Woord, de manier van op zoek gaan, de omgang met wederzijdse familie, seksualiteit en andere praktische zaken als de invulling van de trouwdag en de nieuwe woonplek.

Er verscheen een mooi artikel over dit boekje in De Terdege.

Hertrouwen na echtscheiding

Helaas gaat de gebrokenheid van deze wereld ook onze gemeenten en gezinnen niet voorbij. Het aantal echtscheidingen in de kerk neemt toe. Dit brengt weer nieuwe vragen met zich mee. Want is het nu wel of niet mogelijk om opnieuw te trouwen na een echtscheiding? De Synodale Commissie ‘huwelijksbevestiging na echtscheiding’ heeft in opdracht van de Generale Synode in 2008 een boekje uitgegeven waarin de Bijbelse visie op (her)trouwen en scheiden wordt beschreven.

Titel: De heilige huwelijkse staat – een Bijbelse visie op trouwen en scheiden.
Auteur(s): Ds. W. Silfhout, ds. G.J. van Aalst, J. Bloemendaal, G. Roos en ds. A. Schreuder.

Bij ons in de gemeente is het meerdere keren voorgekomen dat iemand, van wie het huwelijk door echtscheiding ontbonden werd, hertrouwde. Hierbij werd het huwelijk ook in de kerk bevestigd. Hoe kan dit? In het huwelijksformulier wordt toch, naar Gods Woord, echtscheiding verboden? Ook met betrekking tot de ‘verlatene’ wordt duidelijk gezegd: wie de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Dit is toch een zonde tegen het 7e gebod? Dan kan zo’n huwelijk toch niet kerkelijk bevestigd worden?” Dominee P. Mulder behandelt deze vraag in Daniël. Lees verder voor zijn antwoord.

Een samengesteld gezin; nieuwe liefde, nieuwe kinderen

Een samengesteld gezin is anders dan een gewoon gezin. Om de ouders van deze gezinnen te ondersteunen en te bemoedigen, schreef Erik-Jan Verbruggen “Samen in een nieuw gezin.”

Samengestelde gezinnen, bestaande uit een biologische ouder en een stiefouder, komen steeds vaker voor. Vaak zijn er in zo’n gezin ook kinderen van verschillende ‘bloedgroepen’ aanwezig. Dat samengestelde gezinnen kwetsbaar zijn, blijkt wel uit het feit dat tweede huwelijken twee keer zo vaak stranden als eerste huwelijken.

Verbruggen is maatschappelijk werker bij Stichting De Vluchtheuvel. Zo ontmoet hij veel ouders van samengestelde gezinnen. Hij constateert dat zij zich niet altijd bewust zijn van de bijzonderheden die de vorming van een nieuw gezin met zich meebrengt. Informatie daarover is schaars, zeker vanuit een Bijbelse visie op huwelijk en gezin. Daarom is deze publicatie zeker betekenisvol.

De auteur benadrukt dat een samengesteld gezin bijzonder is, omdat de vreugde van een nieuw huwelijk altijd omgeven is door de rouwrand van verlies. Een eerder huwelijk werd verbroken door een scheiding of door overlijden van een van de ouders. Dat betekent dat de vorming van een nieuw gezin een kwetsbaarheid in zich heeft die veel liefde en wijsheid vraagt van de betrokkenen. Lees verder

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.