Seksualiteit en weerbaarheid

Het is belangrijk om onze jongeren niet alleen een bijbels beeld van seksualiteit mee te geven, maar om ze ook weerbaar te maken temidden van de (digitale) wereld, waarin zij zich bevinden.

In het verleden gaven drie hulpverleners van de Vluchtheuvel een lessenmarathon op het VLC in Hoevelaken. Het thema: ‘seksualiteit en weerbaarheid’ bleek weer hoogst actueel. Aandacht, bevestiging, groepsdruk, spanning en de uitdaging van het experimenteren zijn redenen voor jongeren om zichzelf letterlijk bloot te geven via hun telefoon. Alles delen, is voor velen normaal.

Internet als leermeester

Onze jongeren leven in een tijd waarin zij meer dan ooit toegang hebben tot informatie over seksualiteit. Als het goed is, hebben ouders hen voorgelicht. Al op de basisschool worden lessen hierover gegeven, die op het VO vaak worden doorgezet. Toch vinden jongeren van tegenwoordig de meeste informatie op het internet. De negatieve invloed hiervan laat zich raden.
Allereerst geeft dit een volstrekt seculiere visie op seksualiteit, namelijk: lusten moeten en mogen bevredigd worden, zolang je niemand schade doet. Dit denken drínken jongeren in, want het is overal. Daarbij legt de grote hoeveelheid kennis die hen overspoelt een bepaalde druk op jongeren. Hierbij kan het lastig zijn om je weerbaar op te stellen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Iedereen’ doet het immers.

Vervagende grenzen

De kerk heeft de belangrijke taak om, naast ouders en school, Gods wijze bedoeling met seksualiteit over te brengen. Het is belangrijk dat jongeren (ook) het Bijbelse geluid indrinken. Jongeren leven echter in deze hedonistische tijd en zullen ook moeten leren hoe ze weerbaar met hun schat – de eigen seksualiteit – kunnen omgaan. Juist op het internet blijken grenzen vaak te vervagen. Het lijkt zo’n veilig medium. Maar ondertussen is er veel meer bekend van de schadelijke gevolgen van bijvoorbeeld sexting: het versturen van (half) naakt foto’ s via social media. Deze foto’s gaan nogal eens een eigen leven leiden, doordat ze zonder toestemming doorgestuurd worden. Ook op onze reformatorische scholen zijn er intussen jongeren die onder deze schaamte gebogen gaan.

Sexting en refojongeren

Internetprovider Kliksafe stelt dat het percentage reformatorische jongeren dat aan sexting doet meer dan dubbel zo hoog ligt als onder hun seculiere leeftijdsgenoten: 7 procent. Een op de veertien dus. Twee in een gemiddelde middelbare schoolklas. De meesten doen het op hun vijftiende of zestiende. Reformatorische tieners oordelen positiever over sexting dan de seculiere jeugd. Ook zeggen bijna dubbel zo veel refojongeren dat zeker de helft of meer van hun vrienden aan sexting doet. Het OM stelt overigens dat maar liefst 23 procent van de jongeren weleens een pikante foto heeft ontvangen. Het is bekend dat op app-groepen van sommige klassen een veelheid aan pornografisch materiaal gedeeld wordt. Een groot aantal jongeren is ‘verslaafd’ te noemen als het gaat om porno kijken.

Weerbaarheid

Het is uiteraard een normale ontwikkeling dat seksuele gevoelens ontwaken en dat jongeren gezond nieuwsgierig zijn naar wat hier mee samenhangt. Maar voor reformatorische jongeren, die minder experimenteren met daadwerkelijk seksueel contact, lijkt het een veilig alternatief om anoniem het internet te gebruiken om toch te kunnen experimenteren.
Weerbaarheid is weten wat je wél en niet wilt en dat aan kunnen geven. Als je weerbaar bent, weet je wat jouw wensen (wat wil ik wel) en grenzen (wat wil ik niet) zijn. Dit geldt op mentaal, verbaal en fysiek gebied. Daarnaast weet je hoe je die wensen en grenzen op een gepaste manier over kunt brengen aan anderen.

Toerusting De Vluchtheuvel

Hoe belangrijk is het hierbij dat jongeren zich laten leiden door de Bijbelse principes, die de Heere in Zijn wijsheid gegeven heeft. Seksualiteit is een prachtige, overgebleven Paradijsbloem, maar richt bij verkeerd gebruik grote schade aan.
De Vluchtheuvel biedt al jaren de Weerbaarheidstraining voor meiden aan, waarbij ook deze onderwerpen de revue passeren.
Het is ook mogelijk om een spreker van de Vluchtheuvel te vragen voor uw catechisatiegroep of JV. Het doel is dat jongeren leren nadenken en leren praten over wat gezonde grenzen zijn op seksueel gebied en hoe je deze grenzen duidelijk kunt maken aan de ander. Juist te midden van de vloed aan informatie en sociale druk die op onze jongeren afkomt.

Neem contact op met de Vluchtheuvel voor meer informatie of een verzoek om voorlichting op het gebied van Seksualiteit en Weerbaarheid. Dit kan via het secretariaat of via de website van de Vluchtheuvel.

Voor meer achtergrondinformatie over Sexting onder Refojongeren: Lees verder in het RD.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.