Kerkverlating

Kerkverlating, een verantwoordelijkheid van de hele gemeente

Met pijn zien we dat (doop)leden onze gemeenten verlaten. Als kinderen de kerk verlaten, geeft dit de kerkenraad en de ouders veel verdriet. Kerkverlating mag nooit wennen. Het is een verantwoordelijkheid voor de gehele gemeente. Als één de kerk verlaat, is dat amputatie van een lid van het lichaam en dat doet pijn. Er is altijd sprake van verlies.

Jongeren zijn op weg naar volwassenheid. Er verandert veel in het leven van de adolescent. Zij hebben hierin anderen nodig die hen leiden, begeleiden, sturen en bijstaan. Kortom: personen die er werkelijk voor hen zijn. Mensen waar ze terecht kunnen met al hun vragen.

Deze jongeren hebben ook een plaats in de kerkelijke gemeente. Kerkverlating heeft alles te maken met een niet ervaren van een betrekking op de Heere en Zijn kerk. Ook het missen van een verbinding met de gemeente waarin ze opgroeien speelt een rol. De ‘afhakers’ voelden zich sociaal en religieus niet thuis in de gemeente. Voor jongeren is het belangrijk dat ze de prediking begrijpen en dat ze de prediking als relevant ervaren voor hun eigen leven. Binnen de kerkelijke gemeente zijn ook jongeren op zoek naar contacten en een plaats waar ze al hun vragen kunnen stellen. De gemeente dient een warm nest te zijn die in de periode van verwarring en vertwijfeling (in de ontwikkeling van de adolescent) geborgenheid biedt.

Voor ouders van jongeren is dit allemaal niet gemakkelijk. Als jongeren de kerk verlaten, brengt dit bij ouders veel te weeg. Ouders ervaren strijd, pijn, verdriet, schaamte, angst en onzekerheid.

Samen met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten heeft De Vluchtheuvel een aanbod ontwikkeld rondom kerkverlating. In drie avonden nemen we allerlei facetten van dit thema met elkaar door. Met elkaar denken we na over de ontwikkeling van jongeren, wat gebeurt er in hun brein op weg naar zelfstandigheid. We kijken ook welke plaats jongeren in de gemeente hebben en hoe zij in de gemeente staan. We gaan ook met elkaar in gesprek hoe u hier als kerkenraad en ouders mee om kunt gaan. Er is voldoende tijd ingeruimd om onderling ervaringen te kunnen uitwisselen.

Lees hier verder wat de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente schrijft over het thema ‘kerkverlating’ op hun website.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.