Singles in de gemeente

Het aantal singles groeit, ook in de christelijke gemeente. Zij hebben andere levensvragen dan mensen die getrouwd zijn. Het is goed dat hier aandacht voor is.

Flyer single-bijeenkomst 13 april

Het aantal singles groeit, ook in de christelijke gemeente. Zij hebben andere levensomstandigheden en soms ook andere levensvragen dan mensen die getrouwd zijn. Het is goed dat hier in de gemeente aandacht voor is. Het aantal gehuwden is in de meeste christelijke gemeenten groter dan het aantal ongehuwden. Toch mag de focus in de gemeente niet alleen op echtparen en gezinnen zijn gericht. Paulus benadert in 1 Korinthe 7 gehuwden en ongehuwden volkomen gelijkwaardig. Aan beiden geeft hij adviezen hoe zij hun levensroeping – het leven voor Gods aangezicht en tot Zijn eer – kunnen vervullen.

Lees hierover meer in het artikel: ‘Alleengaand in de kerk’

Onderzoek onder singles en ambtsdragers

In de kerkelijke gemeenten wordt volop toerusting gegeven op het gebied van huwelijk en gezin. Daarbij komen thema’ s aan de orde als huisgodsdienst, mediagebruik, relatievorming en seksualiteit. Ook in het leven van ongehuwde mensen zijn dit belangrijke onderwerpen. Hoe vul je als single je dagelijkse huisgodsdienst in? Hoe ga je om met media, als er thuis niemand is die ziet wat jij doet? Wat doe je met je seksuele gevoelens, als er niemand is om ze mee te delen? Ga je op zoek naar een partner en wat verwacht je van een relatie? En er zijn ook meer persoonlijke vragen. Hoe zie jij je leven als single en hoe zie je jezelf? Wat kun jij in jouw situatie betekenen voor anderen? Over deze vragen wordt vaak niet gesproken in de gemeente. Sommige singles hebben vriendschappen waarbinnen zij over deze dingen praten. Maar waar over het huwelijk stapels boeken zijn geschreven, moet een single zelf op zoek naar handvatten voor zijn of haar vragen.

Voor ambtsdragers is het in het pastoraat onder singles soms zoeken naar de juiste houding. Sommige ambtsdragers voelen zich ongemakkelijk als zij alleen of met z’n tweeën tegenover een alleengaande zitten. Er is soms schroom om het alleen zijn ter sprake te brengen. Hoe kun je als – meestal gehuwde – man een single handvatten geven? Tijdens de kerkdienst kunnen ambtsdragers zich afvragen hoe zij het beste voor alleengaanden kunnen bidden. Singles verschillen van mening over wat zij prettig of goed vinden. Het is vaak zoeken naar de juiste weg.

Daarom hebben het Adviesplein en De Vluchtheuvel een onderzoek gehouden onder singles en ambtsdragers. Het doel van het onderzoek was in beeld te krijgen welke behoefte er onder zowel singles als ambtsdragers is op het gebied van informatie en toerusting.

Lees het onderzoeksverslag.

Bezinning pastoraat

In deze tijd, waarin het huwelijk onder druk staat, is er terecht veel aandacht voor een bijbelse visie op het huwelijk. Wat opviel bij het onderzoek, was dat er nauwelijks visie is op ongehuwd zijn. Paulus geeft in zijn brieven aandacht aan dit thema. Het zal het pastoraat in de gemeente ten goede komen als een kerkenraad aandacht is voor wat de Bijbel hierover zegt.

U vindt hier een aantal aandachtspunten als leidraad voor een bezinning op de plek van singles in de gemeente en het pastoraat.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.