Huwelijkspastoraat

Gehuwde gemeenteleden zijn bijna zonder uitzondering in de kerk getrouwd, voor Gods aangezicht. De kerk biedt daarom niet voor niets huwelijkstoerusting en -pastoraat.

Getrouwd zijn, is iets heel moois. Toch ontstaan er regelmatig problemen in huwelijken. Een ambtsdrager krijgt daarmee te maken in de pastorale contacten die hij heeft. Hulpverleners en ambtsdragers hebben een eigen belangrijke taak in de begeleiding van huwelijken waar het niet zo goed gaat. Als ambtsdrager is het belangrijk de geestelijke vragen en antwoorden vanuit de Bijbel aan de orde te laten komen.

Toerusting

Pijlers voor kerkenraden

Ook in onze gemeenten zien we helaas steeds meer huwelijken die eindigen in een echtscheiding. Als je elkaar trouw belooft voor Gods aangezicht, is dat een levenslange verbintenis. Echtscheiding is in principe onmogelijk. Tegelijkertijd zien we om ons heen dat echtscheiding ook een werkelijkheid is, daar kunnen en mogen we de ogen niet voor sluiten.
Voor kerkenraden is het een moeilijke taak om hier zorgvuldig in te handelen. Juist op dit terrein wordt veel onmacht en verlegenheid ondervonden. Er zijn ook veel factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Toch zijn er een aantal pijlers waar u als kerkenraad uw aandacht aan moet geven. Voor deze pijlers geven we u hier een aantal handreikingen.

Toerusting voor ambtsdragers

Het kan lastig zijn om de juiste pastorale begeleiding te geven in huwelijksproblemen. Wanneer is ingrijpen nodig? Wanneer verwijst u door naar de hulpverlening? Hoe blijft u onpartijdig? Stichting de Vluchtheuvel verzorgt toerusting voor ambtsdragers die zich verder willen verdiepen in dit onderwerp.

Huwelijkstoerusting

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Het is belangrijk om als kerkelijke gemeente het gesprek hier over op gang te brengen en te houden. De CGO en Stichting de Vluchtheuvel bieden huwelijkstoerusting aan.

Kinderen van gescheiden ouders

Meer informatie rondom pastoraat aan kinderen die te maken hebben met huwelijksproblemen bij ouders, vindt u hier.

Pastoraat en kerkrecht rond echtscheiding

De Generale Synode van onze gemeenten heeft in 2008 het rapport De heilige huwelijke staat aanvaard. In dat rapport wordt de heiligheid, de onschendbaarheid en de onbreekbaarheid van het huwelijk als een verbond voor Gods aangezicht benadrukt. Het rapport gaat ook in op vragen rond echtscheiding en een tweede huwelijk. Om de kerkenraden te helpen in deze vaak zo weerbarstige problematiek is een handreiking voor de toepassing van de kerkelijke tucht opgesteld en aan de kerkenraden toegezonden.
Maar een kerkenraad heeft niet alleen de taak de kerkelijke tucht toe te passen. Ook zal er op een pastorale wijze moeten worden gehandeld met betrokken gemeenteleden die in de problemen zijn gekomen in of rond het huwelijk.

Hoe kan een kerkenraad pastoraal zijn en tegelijkertijd het kerkrecht overeind houden? Verder lezen

Enkele concrete pastorale adviezen voor voor gemeenteleden en ambtsdragers in het geval van een echtscheiding:

 1. Neem de tijd en biedt een luisterend oor aan.
 2. Betrek, in overleg met betrokkene, vanuit de gemeente een netwerk om iemand heen die kunnen helpen met praktische zaken zoals: eten koken, oppassen, strijken.
 3. Wanneer er kerkrechtelijk ook lijnen lopen, zorg voor een apart pastoraal contact met een ander betrokken kerkraadslid.
 4. Houdt er rekening mee dat er bij de betrokken personen zoveel op hen afkomt, dat ze niet altijd horen wat u zegt. Het stressniveau is zo hoog dat er veel informatie niet meer binnen komt. Er zijn is voldoende.
 5. Houd je als kerkenraadslid aan je ambtsgeheim. Het voelt extra onbetrouwbaar als de betrokken persoon via een ander hoort wat men tegen een kerkenraad gezegd heeft.
 6. Betrek de kinderen regelmatig bij de bezoeken. Heb aandacht voor ze. Sluit aan bij waar ze mee bezig zijn.
 7. Wanneer mensen regelmatig niet in de kerk of bijeenkomst aanwezig zijn, mail even met de vraag hoe het gaat.
 8. Kies geen partij, hoe moeilijk ook.
 9. Stel vergevingsgezindheid niet voorop, maar laat de ander het proces lopen die hij of zij nodig heeft. En sluit daarbij aan.
 10. Kom beloofde afspraken na.
 11. Vraag uzelf altijd af: Wat zou de Heere Jezus gedaan hebben in deze situatie?

Van: Forestconsult

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.