Homoseksualiteit

In praktisch elke gemeente zijn mensen die te maken hebben met homoseksualiteit. Hoe kun je hen of hun familieleden de juiste pastorale begeleiding bieden?

In vrijwel elke gemeente zijn mensen die te maken hebben met homoseksualiteit. Gemeenteleden met een andere geaardheid, ouders of andere familieleden, vrienden of collega’s. Een kerkenraad kan vanuit de Bijbel een visie hebben op homoseksualiteit in het algemeen, maar ambtsdragers krijgen in het pastoraat te maken met de menselijke kant. Je ziet de vragen, de worsteling en het verdriet. Homoseksualiteit levert vragen op waar geen gemakkelijke antwoorden voor zijn. Dat maakt dat een ambtsdrager hier niet onbedachtzaam en ongenuanceerd mee om kan gaan. Er is veel wijsheid, gebed en inlevingsvermogen nodig bij het pastoraat in deze situaties.

Bijbelse visie

De opvattingen over homoseksualiteit zijn in de afgelopen jaren veranderd. Niet alleen in de samenleving, maar ook binnen de kerk. Kerken hebben dit onderwerp dan ook terecht op de agenda staan. Zo hebben de Christelijk Gereformeerde Kerken in 2013 een uitgebreid visiedocument uitgebracht over dit thema. Een document waar ook andere kerken hun winst mee konden doen. In aansluiting hierop verscheen een serie artikelen over dit onderwerp in de Saambinder.

Lees: de artikelenserie naar aanleiding van het visiedocument

Pastoraat bij homoseksualiteit

Als in elke gemeente waarschijnlijk mensen zijn die met homoseksualiteit te maken hebben, is de kans ook groot dat een ambtsdrager hier in het pastoraat mee te maken krijgt. Het is goed dat ambtsdragers zich verdiepen in dit thema – persoonlijk, maar ook als kerkenraad. Visievorming is een eerste stap, maar ook moet er nagedacht worden over het pastoraat. Dit is in veel gemeenten nog braakliggend terrein, zeker als het gaat om pastoraat aan mensen die zelf te maken hebben met homoseksuele gevoelens.

DMZ publiceerde in oktober 2018 de uitgave: Man en vrouw schiep Hij hen. Bijbels licht op seksuele diversiteit toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit. Lees hier het hoofdstuk Hoe krijgt het pastoraat gestalte bij homoseksualiteit? De volledige brochure is te bestellen bij het Bureau Kerkelijke Dienstverlening.

Commissie seksuele diversiteit

Graag denkt de commissie seksuele diversiteit met u en met uw gemeente mee. De commissie wordt gevormd door medewerkers van JBGG, De Vluchtheuvel, DMZ, Ouders en familie rondom, maar zet ook graag ervaringsdeskundigen in. Mensen, die weten wat het is om te leven met een andere seksuele geaardheid binnen onze Gereformeerde Gemeenten, zijn graag bereid met u mee te denken. U kunt ons uitnodigen via: svanolst@stichtingdevluchtheuvel.nl of nj.stuut@jbgg.nl.

Er wordt ook jaarlijks een toerustende bijeenkomst belegd voor contactpersonen homoseksualiteit uit de diverse gemeenten. Als u hier een uitnodiging voor wilt ontvangen, kunt u zich opgeven bij de commissie.

Verdiepingsmateriaal

De commissie heeft een lijst samengesteld, waarmee u zich kunt bezinnen op onze visie op homoseksualiteit. Ook zijn er diverse aangrijpende ervaringsverhalen te vinden in deze leesmap. Hier vindt u het verdiepingsmateriaal.

Ouders en familie

Mensen met een andere geaardheid kunnen zich eenzaam voelen, omdat ze niet met anderen kunnen spreken over het geheim dat ze met zich meedragen. Door en voor mensen die (in hun omgeving) te maken hebben met homoseksualiteit is de werkgroep ‘Ouders en familie rondom’ opgericht. Zij organiseren onder andere bijeenkomsten en geven advies. Ook adviseren zij kerkenraden en denken ze mee met situaties waar ambtsdragers mee te maken krijgen.

Ga naar de website van ‘Ouders en familie rondom’

In een aantal gemeenten zijn contactpersonen voor familieleden die te maken hebben met gezinsleden met een andere geaardheid. Lees hier een interview met ouders die als contactpersoon functioneren.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.