Catechese

Een catecheet heeft de mooie en belangrijke taak om de bijbelse geloofsleer over te dragen aan jongeren. Hier vindt u informatie over toerusting aan catecheten.

Een catecheet heeft de mooie en belangrijke taak om de bijbelse geloofsleer over te dragen aan jongeren. De leiding van de Heilige Geest is daarbij onmisbaar. Maar er is ook een praktische kant. Niet iedereen heeft ervaring in het werken met groepen jongeren. Goede materialen en persoonlijke toerusting kunnen een catecheet verder helpen.

Toerusting catecheten

Toerusting in de classis

De CGO biedt in samenwerking met de Jeugdbond een toerustingscursus aan die in de classis wordt gegeven. De cursus bestaat uit drie avonden:

  1. Ik ken mijn catechisant. Deze avond gaat over wie de jongere is. De cultuur waarin ze leven, hun ontwikkeling en hoe je daarop aansluit.
  2. Hoe bereik ik mijn catechisant? Hier gaat het over gesprekstechnieken, de houding van de catecheet, de randvoorwaarden om de inhoud over te kunnen dragen.
  3. De koffer van de catecheet. Op deze avond kunnen catecheten hun denkbeeldige koffer vullen met allerlei ideeën, zoals werkvormen. Er worden praktische opdrachten gegeven.

Lees meer informatie over de toerusting aan catecheten op de website van de JBGG en CGO.

Werken met groepen jongeren

Zowel in het jeugdwerk als bij de catechisatie wordt gewerkt met groepen jongeren. In beide gevallen wordt de boodschap van de Bijbel naar jongeren gebracht, zij het op een verschillende manier. In het jeugdwerk is veel ervaring opgedaan in het werken met groepen. De inzichten die zijn opgedaan rondom het overdragen van de Bijbelse boodschap en de interactie tussen de groepsleider en de jongeren, kunnen goed worden toegepast in de setting van catechisatie. De Jeugdbond is daarom graag bereid mee te denken met kerkenraden als het gaat om het overdragen van de lesstof of de dynamiek in een groep.

Lees hier meer informatie en praktische tips.

Aangepaste catechese

In veel gemeenten zijn jongeren voor wie de gewone catechese niet geschikt is; bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking. Zij krijgen vaak individueel of in kleine groepen catechese.

Helpende Handen ontwikkelde catechisatielessen voor jongeren met een verstandelijke beperking. In de lessen worden de thema’s Geloof, Gebod en Gebed behandeld. Lees meer bij Helpende Handen over deze catechisatielessen.

Ook is er materiaal ontwikkeld speciaal voor belijdenischatechisatie aan deze doelgroep. Op eenvoudige wijze wordt het Kort Begrip in 13 lessen behandeld. Zie ook meer informatie op de website van Helpende Handen.

De stichting Dovenzorg heeft materiaal gemaakt voor catechese aan jongeren die doof of slechthorend zijn. Het materiaal bevat lessen over de Heidelbergse Catechismus. Zie voor meer informatie de website van Dovenzorg.

Catechesemethode

De synodale Commissie Catechese ontwikkelde een methode bij de Heidelbergse Catechismus: De enige troost. De methode bestaat uit drie delen met een handleiding voor de catecheet.

Bij het vragenboekje ‘Voorbeeld der Goddelijke waarheden’ van A. Hellenbroek werd ook een catechesemethode ontwikkeld, die eveneens uit drie delen met een handleiding bestaat.

De methode werd uitgegeven door Uitgeverij Koster in Barneveld.

Verder lezen

Catechisatie is principieel anders dan godsdienstonderwijs en jeugdwerk. Catechese is van bovenaf spreken met gezag vanwege de boodschap van het Woord van de levende God. Wel moet de catecheet goed bedenken dat hij spreekt tot jongeren van onze tijd. Dus moeten we in de taal van onze tijd spreken.

Lees twee artikelen uit De Saambinder over catechese:

Artikel ‘Catechisatie, ook voor de predikant belangrijk’
Vervolg artikel ‘Catechisatie, ook voor de predikant belangrijk’

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.