Persoonlijk - ziektebeelden.jpg

Als we het hebben over langdurig psychisch ziek-zijn, ligt daar vaak een ontwikkelingsstoornis aan ten grondslag.
De christelijke ggz-instelling Eleos omschrijft een heel aantal van deze ziektebeelden op haar website. Voor behandeling van ingrijpende psychische problematiek kunt u bij hen terecht: Hulpaanbod Eleos

Ook Stichting de Vluchtheuvel heeft diverse psychologen in dienst om angstklachten, dwanggedachten, negatieve stemmingen en andere psychische problemen te behandelen.