In Profetisch Woord worden teksten van Oudtestamentische profeten uitgelegd aan de hand van de vragen:
- wat staat er?
- wat betekent het?
- wat betekent het voor jou?

De dagboekstukjes zijn geschreven door predikanten en ouderlingen van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Profetisch Woord is à euro17,90 te bestellen via www.helpendehanden.nl/profetischwoord.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wordt dagboek Profetisch Woord gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst vanuit de Gereformeerde Gemeente te Zeist. Aan de presentatieavond zal een aantal scribenten en meelezers medewerking verlenen. De bijeenkomst begint om 19.45 uur en is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.