Jeugd en opvoeding - begeleid wonen.jpg

Woonvormen

Elke jongere maakt plannen voor de toekomst: een opleiding, werk, een relatie, een huis... Als een jongere te maken heeft met persoonlijke problemen of een beperking, kunnen die verwachtingen soms moeilijk te realiseren zijn. Ouders stellen zich de vraag: wat kan mijn kind aan en wat is (nog) teveel gevraagd? Bij begeleid wonen wordt een jongere stapsgewijs op weg geholpen naar meer zelfstandigheid.

Woonvoorzieningen

Het Esveld in Barneveld (reformatorisch) (aandachtsgebied: ASS)

EF5 in Veenendaal (christelijk) (aandachtsgebieden: ASS en NAH)

De Reling in Gouda (christelijk) (aandachtsgebied: algemeen)

HadassahSorgh in Ruurlo (reformatorisch) (aandachtsgebied: psychiatrische problematiek en ASS)

Werkgroep Jeugdhulp

De Werkgroep Jeugdhulp van De Vluchtheuvel heeft een database van reformatorische pleeggezinnen. Ook komen zij graag in contact met christelijke gezinshuizen en woonvormen voor begeleid wonen, zodat zij mensen door kunnen verwijzen. Hebt u vragen of interesse, neem dan contact op met de Werkgroep Jeugdhulp.