Als jongeren naar het voortgezet onderwijs gaan, verandert er veel in hun leven èn in het leven van hun ouders. Steeds meer gaan ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die ze maken. Maar dat betekent niet dat ze hun ouders kunnen missen! Hier vindt u informatie over thema's die te maken hebben met de opvoeding van tieners of adolescenten (ongeveer 12-18 jaar).

Artikelen

  • 'Het regent onvoldoendes', door Suzanne den Breejen - de Groot, psycholoog bij De Vluchtheuvel
    Over ontwikkelingen in het puberbrein, neerslachtigheid bij pubers en factoren die schoolresultaten kunnen beïnvloeden.