60869575_m.jpg

Media zijn niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven. Iedereen, jong of oud, krijgt er op een bepaald moment mee te maken. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen leren bewust met media om te gaan. Je bent niet in de eerste plaats 'mediagebruiker', maar mens, geschapen tot eer van God en op reis naar een eeuwige bestemming.

Opvoedhandreiking

Het Lectoraat Nieuwe Media van Driestar Educatief ontwikkelde in de achterliggende jaren het Media Attitude Model. Het model biedt handvatten hoe wij en onze kinderen als dienaar, leerling, burger en pelgrim met media omgaan.

Op basis daarvan gaf het Lectoraat een opvoedhandreiking uit voor ouders die bestaat uit vier brochures voor verschillende leeftijden tussen 0 en 16 jaar. De opvoedhandreikingen zijn te bestellen bij Driestar Educatief.

Deze handleidingen kunt u ook hier downloaden:

De Commissie Moderne Media van de Gereformeerde Gemeenten gaf een brochure uit over 'Mediaopvoeding van kinderen'. Download de brochure

De Werkgroep Gezin van het deputaatschap KGJO ontwikkelde themabladen voor opvoedgroepen. Er zijn twee themabladen over mediaopvoeding van kinderen en tieners. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opvoedhandreiking van Driestar Educatief. In het themablad staan werkvormen waarmee een bijeenkomst van de opvoedgroep kan worden ingevuld. De brochure wordt als bijlage meegeleverd.