Welkom bij deze podcast over: Ik ben… “Ik ben zwanger!” Ook alle mensen van de kerk: dominees, ouderlingen, diakenen en kerkmensen. Niet wijzen met je vinger om een zonde van een ander, terwijl jezelf stapels zonden hebt gedaan. Alleen als je zelf geen zonde hebt, dan mag je met stenen gooien, maar anders niet (Johannes 8:7)

Welkom bij deze podcast over: Ik ben..."Ik ben zwanger"! Nee, jongens, niet afhaken, dit is bedoeld voor iedereen. Ik ben zwanger. En daarbij denk ik niet aan iemand die dat graag wilde worden, nee, dit voelt als een ongeluk. Dit was niet de bedoeling. Ongetrouwd, nog geen 20, nog aan het studeren, maar zwanger.

Laat ik beginnen met te zeggen dat er ondertussen, ondanks al je schrik, wel iets heel bijzonders in gebeurd. God heeft, zo staat het in Psalm 139, in je buik iets heel moois geboetseerd, geborduurd, een nieuw klein mensje. Er staat, door mij vrij vertaald: Mijn beentjes waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel geborduurd in de buik van mijn moeder. Uw ogen hebben mijn allereerste begin, mijn ongevormde klomp gezien. Wat een troost in je zorg en verdriet! Die kleine hummel kan er ook allemaal niets aan doen, dat het nu zo loopt, maar sterker nog: God heeft hem of haar gezien. Dat klinkt als: En Hij wil voor hem of haar zorgen! Ja, ik weet het, het is kan allemaal heel ingewikkeld en lastig zijn, maar niet weghalen dus. Ook geen morning-afterpillen gaan slikken. Ga er even rustig voor zitten en lees verder.

Als je een vriend hebt van wie je verschrikkelijk veel houdt en hij van jou, neem dan nu in alles gezamenlijk het initiatief. Er ging iets verkeerd, het is zonde geweest tegen God (daarover later nog wel een keer wat meer), maar het is een zonde die God vergeven wil. Daar hoort dan ook bij dat je tot je trouwdag niet meer met elkaar naar bed gaat, want dat is echt iets wat hoort bij een huwelijk zoals God het heeft gewild. Maar, laat ik het ook positief zien: Je houdt in ieder geval van elkaar. En dat is geweldig.

Ouders, die ondertussen meelezen: Zet je, zo denk ik, vanaf nu voor 100% in om je dochter en aanstaande schoonzoon verder te helpen. Het is goed om eerlijk tegen elkaar te zeggen wat je denkt en voelt, maar wees voorzichtig. Deze kinderen houden van elkaar, en ze moeten in de toekomst op allerlei manieren van ons als ouders alle zorg en support krijgen. Geen lelijke dingen zeggen dus. Niet zeuren over je eigen goede naam, want sinds het paradijs heeft niemand meer een goede naam. U hebt een geweldige kans om te laten zien wat christelijke liefde is. In zorgen voor, in helpen met (ook financieel) en in het niet maken van verwijten. Ook als je kind met een los vriendje aan de haal is geweest en een huwelijk niets zal worden, blijf zorgzaam en liefdevol. Het leven doet voor haar al genoeg pijn, doe er dus niet nog een schep bovenop.

Dat geldt natuurlijk ook (laat ik maar zeggen) alle mensen van de kerk: dominees, ouderlingen, diakenen en kerkmensen. Niet wijzen met je vinger om een zonde van een ander, terwijl jezelf stapels zonden hebt gedaan. Alleen als je zelf geen zonde hebt, dan mag je met stenen gooien, maar anders niet (Johannes 8:7).

Niet schijnheilig doen ook. Iedereen weet dat heel veel jongelui gewoon met elkaar naar bed gaan (niet doen trouwens!) met een voorbehoedmiddel en dus nooit in verwachting raken. Christenen moeten eerlijk zijn. Een ongetrouwd stelletje dat in verwachting raakt, heeft christelijke liefde en steun nodig. En jongelui, alsjeblieft geen flauwe grappen, zeker niet als jezelf on-Bijbels leeft. Ook niet schijnheilig doen, maar wees eerlijk: we zijn allemaal zondaars, en we hebben allemaal de opdracht om andere mensen die het moeilijk hebben te steunen en te helpen.

Terug naar het stel dat in verwachting is zelf. Ik zou zeggen: wees voor jezelf en met elkaar eerlijk over je zonde of zondige manier van leven. God wil het je vergeven. In Spreuken 28:13 staat: wie zijn zonde bekent (belijdt) en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. (28:13) Dus: laten, ermee stoppen, en belijden. Alle reden dus om samen eerlijk en open je zonde te belijden en vergeving te vragen. Zo komt er ruimte om samen ook verder te gaan bouwen aan een goed huwelijk straks.

Investeer in de andere kanten van het straks getrouwd zullen zijn. Liefde geven en ontvangen gaat meestal vanzelf, maar investeer in praten met elkaar, in naar elkaar luisteren, in het eerlijk aan elkaar belijden van je fouten, in vergeven van de ander, en in zoveel dingen meer.

En (wat de mensen er ook van zeggen): Ontvang je kleine hummel met open armen. Laat je zwangerschap na de eerste grote schrik geen nachtmerrie worden, maar geniet van Gods zegen. Je kreeg hem vroeger dan de bedoeling was, reden te meer om te proberen er toch van te genieten.

Het kan ook zijn dat de biologische vader foetsie is. Je staat er alleen voor. Ik vind je een held en ben trots op je, als je je kind houdt. Zoek steun bij mensen om je heen, als het nodig is bij professionele hulp, maar vecht door en blijf overeind. Zeker, het zal niet gemakkelijk zijn, dat weet ik. Vraag om hulp van God. Vertel Hem dat je je kind gehouden hebt, ook omdat God dat van je vroeg. Dus mag je Zijn hulp ook verwachten.

En, jongens, ben je op zoek naar een vriendin, kijk meiden met een kind niet over het hoofd. Ze hebben laten zien wat ze waard zijn.

Ds. J. IJsselstein