Thema: single

Balans in je leven heb je als je fysiek, emotioneel, psychisch en geestelijk in evenwicht bent. Dit betekent dat alle gebieden in je leven voldoende aandacht krijgen. Je kunt dan denken aan een aantal kernthema’s zoals: persoonlijke ontwikkeling, sociaal leven, werk, geloof, hoofd en hart, fysiek en ontspanning.

Persoonlijke ontwikkeling

Aan jezelf werken is een levenslang proces. Ons hele leven zitten we steeds in een andere levensfase. Een single heeft hier ook mee te maken. In elke levensfase kunnen de volgende vragen naar voren komen: Wil ik dit mijn hele leven? Wat wil ik? Wat betekent dit voor mij? Dan ga je naar jezelf kijken. De vraag is dan of je bereid bent om te leren en dat je gestimuleerd wordt door anderen.

Sociaal leven

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te kijken hoe je sociale leven eruit ziet. Hoe sta je als single binnen je familie en vriendenkring? Is er ook tijd en aandacht voor jouw als single, of gaat het vaak over relaties en kinderen? Komen ze ook wel eens bij jouw op bezoek of verwachten anderen dat jij komt? Het is waardevol als je ook een aantal persoonlijke contacten hebt waar je meer van jezelf durft te laten zien en waar je jezelf kunt zijn. Een single kan soms meer geven dan ontvangen. Je staat vaak klaar voor anderen, zonder dat je door hebt dat je zelf ook iets nodig hebt om in balans te blijven. Er kan ook eenzaamheid ontstaan omdat vriendschappen kunnen wisselen en veranderen.

Werk

Verder is het goed om te kijken of je het naar je zin hebt bij het werk wat je doet. Als single werk je vaak een groot gedeelte van de week, omdat je inkomen nodig hebt. Of je doet (soms daarnaast nog) vrijwilligerswerk. Zo geef je invulling aan je leven en merk je dat je van betekenis bent. Soms maken singles de keuze om minder betaald werk te doen, zodat ze meer tijd voor zichzelf of voor anderen hebben.

Geloof

Het geloof is verweven met ons christen zijn. Nadenken over wat geloof betekent in je leven is voor iedereen belangrijk. In de Bijbel krijgen singles een speciale plaats. Paulus noemt het voordeel van ongetrouwd zijn. Zo iemand kan zich meer richten op God dan iemand die getrouwd is. In de praktijk kan het lastig zijn om daar invulling aan te geven. De vraag is ook of er oog voor singles is in de kerkelijke gemeente. Tijd nemen voor kerkgang, stille tijd en gebed is belangrijk. Als je single bent, kan dit lastig zijn omdat je minder gestimuleerd wordt door anderen. Het is goed om je aan te sluiten bij een vereniging of activiteiten binnen je kerkelijke gemeente. Zo krijg je daar ook meer aansluiting.

Hoofd en hart

Met ‘hart en hoofd’ bedoel ik dat je weet wat je denkt, voelt en wilt. Onze manier van denken bepaalt wat we voelen. Als we positief denken, hebben we ook positievere gevoelens. Vandaar dat het goed is om je gevoelens en behoeften te benoemen en te uiten. Behoeften zijn als het ware wensen, je weet wat je nodig hebt. Een behoefte kan bijvoorbeeld rust of ontspanning zijn.

Fysiek

Gezondheid, goede voeding en beweging is voor je lichaam belangrijk. Hoe meer aandacht je hier aan besteedt, hoe beter je in je vel zit. Als je single bent, kun je je deze dingen sneller vergeten omdat werk en huishouden veel tijd en aandacht vragen. Zo kun je bijvoorbeeld minder tijd aan eten koken besteden waardoor je onvoldoende gezonde voeding binnen krijgt. Dit is verschillend voor iedereen. Datzelfde geldt voor beweging. Soms kan het helpen om met anderen te gaan bewegen, wat gelijk een stimulans is om het te gaan doen en het vol te houden.

Ontspanning

Ontspanning is nodig om je lichaam en geest te laten herstellen van inspanning. Krijgen je lichaam en geest niet de tijd om bij te komen, dan stapelen de spanning en vermoeidheid zich op. Tot het teveel wordt. Je kunt veel meer aan als je tussendoor ontspant. Je gaat makkelijker om met stress, werk en de eisen die aan je gesteld worden. Daarom is het goed om rust en tijd voor jezelf te nemen. Waar je van ontspant, is voor iedereen verschillend. Het kan helpen om te kijken hoe je vrije tijd eruit ziet of wat je hobby’s zijn. Voor sommige singles kan het fijn zijn om dit samen met anderen op te pakken.

Tot slot

Als je probeert zo veel mogelijk deze kernthema's in evenwicht te houden ben je in balans. Je zult merken dat dit rust en energie geeft. Je hebt vertrouwen en inzicht in jezelf waardoor je meestal meer aan kunt en weet wat je wilt. Het is dan makkelijker om keuzes te maken en grenzen aan te geven. Het is waardevol als er mensen om je heen staan die je helpen en stimuleren.

Ellie de Rijke-Snellen - Maatschappelijk werker bij De Vluchtheuvel