Vriendschappen en sociale contacten zijn belangrijk - voor iedereen, maar zeker als je single bent. Vriendschappen kunnen soms ook veranderen, doordat vrienden of vriendinnen trouwen. Als single blijf je daarom voortdurend werken aan je sociale netwerk. Waarbij het ook belangrijk is dat je op geestelijk gebied dingen met mensen kunt delen.

Iedereen heeft behoefte aan sociale contacten. Die zijn er in verschillende soorten. Contacten kunnen een praktische, emotionele, sociale of een geestelijke inhoud hebben. Bij een praktisch contact kun je denken aan een klusje dat je voor elkaar doet. Bij een emotioneel contact gaat het onder andere om aandacht, begrip en waardering, die je elkaar geeft. Je biedt elkaar een luisterend oor, een schouder om uit te huilen of spreekt een bemoedigend woord. Een sociaal contact is samen dingen doen, bijvoorbeeld samen winkelen of het samen bezoeken van een concert. Bij een geestelijke contact gaat het om samen praten over het geloof, het samen een gedeelte lezen uit de Bijbel, het samen bidden of voor iemand bidden. Zo krijg je als het ware oppervlakkige en diepgaande contacten. Een paar diepgaande contacten hebben, is belangrijk; dat zijn vaak de mensen waar je meer van jezelf durft te laten zien als het gaat om gevoelens en emoties. Vaak zijn een paar van deze diepgaande contacten genoeg naast de meer oppervlakkige contacten die je hebt. Voor een single zijn deze vriendschappelijke contacten extra belangrijk, omdat je geen gezin hebt.

Verschillende communicatieniveau's

Als we met elkaar contact hebben, gaat het niet altijd over diepgaande gesprekken. Het is normaal om de gewone alledaagse dingen met elkaar bespreken. Als dit niet gebeurde, zou het erg stil worden. In de communicatie zijn verschillende niveaus te onderscheiden:

Eerste niveau: Gesprekken in de hal van de kerk of op het werk: Hoe is het? met het routinematige antwoord: Goed en met jou? Het gaat om oppervlakkig gepraat dat meest uit gewoonte en beleefdheid wordt gedaan, over dingen die we de hele dag tegen anderen kunnen zeggen.

Tweede niveau: Verslaggeversgesprekken: Geef me gewoon de feiten. Deze gesprekken gaan alleen over feiten: wie, wat, wanneer, waar en hoe. We geven alleen feitelijke informatie zonder te vertellen wat we ervan vinden.

Derde niveau: Intellectuele gesprekken: Weet je wat ik denk? Dit gaat verder dan het spreken over feitelijke informatie. Het gaat hierbij over meningen, interpretaties of oordelen over de zaak: "Ik denk dat..." We laten hierbij dus iets van onszelf zien.

Vierde niveau: Emotionele gesprekken: “Ik zal je vertellen hoe ik me voel.” Op dit niveau spreken we over onze emoties en wat we ergens bij voelen of ervaren. Op het niveau van het voelen worden we al kwetsbaarder dan op het niveau van het denken.

Vijfde niveau: Liefdevolle, integere gesprekken: “Laten we eerlijk zijn.” In dit niveau bespreken we de waarheid in liefde. Hierin zijn we eerlijk maar niet veroordelend, open maar niet eisend. Het geeft ons de vrijheid om anders te denken en te ervaren. We proberen de gedachten en de gevoelens van de ander te begrijpen in plaats van elkaar te veroordelen. We zoeken manieren om één te worden ondanks onze verschillen. Dit niveau vraagt openheid en vertrouwen.

Alle niveaus van communicatie zijn belangrijk. Voor singles is het belangrijk om ook sociale contacten te hebben op de laatste niveaus. Dit vraagt openheid en vertrouwen in relatie met de ander.

Wisselende sociale contacten

Als je langer single bent of blijft, kunnen sociale contacten wisselen. In je vriendenkring zijn er die verkering krijgen waardoor hun relatie belangrijker wordt. Dit is heel begrijpelijk. Meestal gaan ze trouwen en krijgen ze kinderen. Zo krijgen contacten steeds een andere plaats en kunnen sociale contacten steeds wisselen. Dit kan moeilijk voor je zijn. Steeds moet je weer investeren in vriendschappen en opnieuw contacten aan gaan. De één doet dit makkelijker dan de ander. Hierin speelt karakter en persoonlijkheid ook mee. Vaak hoor ik singles wel zeggen dat dit niet altijd makkelijk is: “Heb je net een sociaal contact opgebouwd, ken je elkaar heel goed en dan wordt dit afgebouwd.” Zeker als je dingen vaak samen deed, kun je als het ware in een ‘gat’ vallen. Als dit een aantal keren achter elkaar gebeurt, kan dit moeilijk zijn. Investeren in sociale contacten vraagt dan opnieuw energie en doorzettingsvermogen.

Blinde vlekken

Doordat je als single vaak je eigen gang kunt gaan, heb je vaak minder confrontaties en corrigerende gesprekken. Het kan heel waardevol zijn om een paar sociale contacten te hebben met mensen die dit wel kunnen en durven op een goede manier. Die wel je blinde vlekken durven te benoemen. Als mensen hebben we elkaar nodig om zo te voorkomen dat je vast loopt in je eigen denkpatronen. Het mooiste is als dit van twee kanten komt, waardoor je een gelijkwaardig contact hebt. Maar echte sociale contacten vragen wel tijd, tijd om met elkaar te praten en te delen.

Balans geven en ontvangen

Er zijn singles die veel gevraagd worden voor activiteiten en vrijwilligerswerk. Soms wordt er gedacht dat singles voldoende tijd hebben. Belangrijk is dat anderen realiseren dat ze naast hun werk ook nog een eigen huishouden hebben. Zo kan het zijn dat je veel geeft in plaats van durft te ontvangen. Je hebt minder aandacht voor je eigen behoeften en gevoelens. Daarom is het belangrijk om te kijken wat je zelf nodig hebt om de balans van geven en ontvangen in evenwicht te houden.

Spreuken

Het Bijbelboek Spreuken kan ons veel leren over sociale contacten. In Spreuken 17:17 staat: Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren. En in Spreuken 27: 9 en 10 staat: Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel. Verlaat uw vriend noch den vriend uws vaders, en ga ten huize uws broeders niet op den dag van uw tegenspoed; beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder die verre is. Zo kunnen we zien dat een vriend lief heeft en in tijden van nood belangrijk is. En dat goede raad van een vriend blijdschap geeft. Dit is een mooie leidraad voor onze sociale contacten wat diepgang geeft en waarde heeft.

De Heere Jezus en Zijn discipelen

In de Bijbel kun je lezen dat de Heere Jezus twaalf discipelen had. Petrus, Jakobus en Johannes hadden een bevoorrechte positie. Deze drie werden door de Heere Jezus enkele keren apart genomen. Zo leert de Heere Jezus ons dat er mensen kunnen zijn die een aparte plek hebben en waar we een ander diepgaand contact mee hebben. Je zou kunnen zeggen dat Petrus, Jakobus en Johannes wat meer bij de intiemere kring behoorden. Hier kunnen wij ook van leren dat er verschillende sociale contacten zijn.

Gebed

De Bijbel leert ons dat we voor elkaar mogen bidden.  Als we dit voor elkaar doen versterken we de band met elkaar. Bidden voor elkaar kunnen we altijd doen, ook al zien we elkaar niet of is de ander ver weg. Als je dan ook weet dat de ander voor jou bid kan dit tot zegen en troost zijn! Dit kan geestelijke verbondenheid geven aan diepgaande sociale contacten wat meerwaarde heeft in onze christelijke sociale contacten!

Tekst: Ellie de Rijke-Snellen - Maatschappelijk werkster bij De Vluchtheuvel