onderzoek singles.jpg

Voor getrouwde mensen of mensen die gaan trouwen, is er veel geschreven. Stellen kunnen ook een huwelijkscursus volgen, waar allerlei thema's aan de orde komen. Mensen die kinderen krijgen, worden toegerust in opvoedingsthema's. Als je die thema's goed bekijkt, blijken veel onderwerpen ook voor singles van belang. Relatievorming, seksualiteit, huisgodsdienst, mediagebruik... ook als single heb je hiermee te maken, alleen op een andere manier. En natuurlijk heb je ook je eigen vragen.

Behoeften van singles

Via deze website willen we graag singles een vorm van toerusting bieden door artikelen, blogs en literatuurtips. Graag willen we ook weten of er behoefte bestaat aan andere vormen van toerusting. Daarom is De Vluchtheuvel in samenwerking met het Adviesplein een onderzoek gestart onder singles. Het onderzoek is uitgezet in 32 Gereformeerde Gemeenten, verspreid over het land en van verschillende grootte. We leggen een aantal vragen voor over hoe je het single zijn ervaart, welke plek je in de gemeente hebt, wat je belangrijk vindt in pastoraat of in contacten met de gemeente en welke thema's je belangrijk vindt. We hopen zo een beeld te krijgen van wat de wensen en behoeften van singles zijn en daar ook op in te kunnen spelen.

Behoeften van ambtsdragers

Ook aan ambtsdragers is een vragenlijst voorgelegd, om te weten hoe zij het pastoraat aan singles ervaren en wat hun indruk is van de plek van singles in de gemeente. We hopen zo een beeld te krijgen van de thema's die zij tegenkomen en of er behoefte is om daarin toegerust te worden voor het pastoraat.

Het onderzoek loopt tot eind december 2018. Daarna gaan we aan de slag met de uitkomsten.