identiteit.jpg

Wat iemand tot wie hij of zij is? Daarop kunnen mensen verschillende antwoorden geven. Vaak worden eerst kenmerken genoemd zoals het al of niet gehuwd zijn, het aantal kinderen dat je hebt of het werk wat je doet. Hoewel al die dingen je wel vormen en belangrijk voor je zijn, is het ten diepste niet wie je bent. Je bent in de eerste plaats iemand in relatie tot God, je Schepper. Iemand die dit heel goed zag, was Paulus. Hij zag mensen in de gemeente in het licht van Gods Koninkrijk. 

Lees het artikel: 'Je identiteit voor God'