gebroken beker.jpg

Er zijn weinig zaken die zo diep ingrijpen als seksueel misbruik. Het slachtoffer is voor het leven getekend. Seksueel misbruik gaat aan de deur van de christelijke gemeente niet voorbij. In dit artikel bekijken we wat er gedaan kan worden aan seksueel misbruik. Niet omdat daarmee dit vreselijke probleem kan worden uitgeroeid. Wel omdat ieder geval er één teveel is. Lees verder

Reformatorisch meldpunt

Wil je meer weten over seksueel misbruik? Over oorzaken, gevolgen, hoe je het kan herkennen en wat je eraan kan doen? Dan ben bij het Reformatorisch meldpunt op de juiste plek.

Melden

 • Voor het melden van seksueel misbruik binnen de kerkelijke gemeente kunt u contact opnemen met de Commissie van advies inzake seksueel misbruik.
 • Voor het anoniem praten over seksueel misbruik en meer informatie is het Reformatorisch Meldpunt in het leven geroepen. 
 • Stichting de Vluchtheuvel participeert in het project Huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt hier terecht voor advisering bij situaties van huiselijk geweld. Dit advies kan worden gevraagd door hulpvragers, maar ook door familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke. U kunt contact opnemen met één van de aandachtsfunctionarissen bij de volgende instellingen:
  • De Vluchtheuvel
   Aandachtsfunctionaris Joke Zwerus en Erik-Jan Verbruggen
   Meld u online aan of bel tijdens kantooruren 0113-213098
  • Stichting Schuilplaats
   Aandachtsfunctionaris Susan Snoei
   Voor advies informatie of aanmelden, bel 0318-547870
  • G.H. Kerstencentrum
   Aandachtsfunctionaris Gertrude van den Belt
   0318-517310
 • Veilig Thuis is het seculiere Adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hulpverlening

De Vluchtheuvel biedt slachtoffers en daders van huiselijk geweld hulp in de vorm van psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken.