Gods bedoeling.jpg

God schiep man en vrouw

De mens is als seksueel wezen geschapen en "zie het was zeer goed". God drieënig schiep niet één mens, ook niet twee mensen van hetzelfde geslacht, maar Hij schiep man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk kunnen we ook zeggen. Met een anatomie die prachting in elkaar past. En God gaf bij de opdracht om zich te vermenigvuldigen ook de begeerte naar elkaar. Daarbij komt dan de emotionele kant van het mens-zijn aan bod. Het "tot één vlees zijn", waar de Bijbel over spreekt, ziet op een lichamelijke en geestelijke eenheid. De Heere gaf seksualiteit dan ook als middel tot voortplanting, maar ook om ons geborgen en verbonden te voelen met elkaar.

Bederf van het beste...

Een bekend spreekwoord zegt: "Het bederf van het beste is het slechtste." Zo lijkt het ook wel op het gebied van seksualiteit. Wat kreeg deze mooie gave een duistere, kwetsbare kant na de zondeval. Juist omdat seksualiteit iets intiems is, zijn we zo kwetsbaar op dit gebied. Gelukkig heeft de Bijbel na Genesis 3 nog veel meer te vertellen over dit onderwerp. Ds. M. Klaassen schrijft hierover in het boek "Vertrouwelijk" van Corina Schipaanboord. Bijzonder eigenlijk dat de Bijbel, naast ernstige misstappen en waarschuwingen, toch zo positief blijft spreken over seksualiteit tussen man en vrouw.

Lees het artikel

 

Conferentie transgenderisme

Op DV 1 juli 2021 zal door het Bijbels Beraad M/V een studieconferentie worden
georganiseerd rondom het thema 'Transgenderisme:  Als mannen geen mannen en vrouwen geen vrouwen meer zijn'.

De bijeenkomst is onder meer bedoeld voor voorgangers, ouderlingen, diakenen, pastorale werkers en jongerenwerkers om na te denken hoe we transgenderisme moeten zien in Bijbels perspectief en hoe we in de kerkelijke gemeente om kunnen gaan met transgenderisme.

Meer informatie vindt u hier