Het is bekend dat mannen rouw en eenzaamheid vaak anders beleven dan vrouwen. Daarom voorziet dit nieuwe boekje Opnieuw getrouwd in een grote behoefte voor mannen die hun vrouw verloren, maar ook voor familieleden en pastoraat om hen heen.

De intro's bij ieder hoofdstuk vormen de rode draad in dit boek en geven een gefingeerd gesprek weer tussen twee mannen, Henk en Klaas, die beiden weduwnaar zijn geworden. Ze komen ieder tot een andere keuze om hun leven weer invulling te geven: de ene hertrouwt wel, maar de andere kan er (nog) niet toe komen. Stap voor stap worden de mogelijkheden en moeilijkheden verkend om te komen tot een tweede huwelijk.

Tal van aspecten komen hierbij aan de orde, zoals Gods Woord, de manier van "op zoek gaan", de omgang met wederzijdse familie, seksualiteit en andere praktische zaken als de invulling van de trouwdag en de nieuwe woonplek.

Er verscheen een mooi artikel over dit  boekje in De Terdege.