Het deputaatschap DMZ kwam met een nieuwe uitgave rondom het onderwerp: "Man en vrouw schiep Hij hen". Bijbels licht op seksuele diversiteit toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit. Lees hier het volgende hoofdstukje Hoe krijgt het pastoraat gestalte bij homoseksualiteit?