Jongerenpastoraat.jpg

Oog voor jongeren is belangrijk in de gemeente. Ze moeten worden gezien, gehoord en gekend. Het begrip 'jongerenpastoraat' is echter behoorlijk breed. Het is veel meer dan enkele georganiseerde vormen van contact met jongeren. Jongerenpastoraat is in feite niet alleen een taak van de kerkenraad, jeugdwerkleiders of catecheten. Elk gemeentelid krijgt bij de doop van jonge kinderen de opdracht om deze kinderen op te nemen in de gemeente, er voor hen te zijn en hen de weg te wijzen.

Jongeren hebben levensvragen, maar bevinden zich wel in een heel andere levensfase dan volwassenen. Het pastoraat aan jongeren zal daarom vaak op andere manieren vorm krijgen dan het pastoraat aan volwassenen. Maar kinderen en jongeren mogen niet worden overgeslagen. Bij ziekte, rouw, werkloosheid of zorgen in een gezin gaat de aandacht vaak in de eerste plaats naar de ouders. Hoewel dit zeker nodig is, mogen de kinderen niet vergeten worden. Zij lijden er ook onder, op hun eigen manier. Het is goed als een kerkenraad daar oog voor heeft en wegen zoekt om hen aandacht te geven op een manier die bij hen past en door mensen die nabij de jongeren staan.

Daarnaast hebben jongeren hun eigen problemen die ze tegen kunnen komen op hun levensweg. Niet slagen voor je examen, een depressie of burn-out, geen aansluiting kunnen krijgen bij leeftijdgenoten, alleen staan in een vrijwel seculiere omgeving bij studie of werk; moeilijke en teleurstellende ervaringen kunnen ook geestelijke vragen en twijfels oproepen. Het is belangrijk dat jongeren in hun omgeving mensen hebben bij wie ze met deze vragen terecht kunnen. 

Advies

Wilt u als kerkenraad meer aandacht geven aan jongerenpastoraat in de gemeente en zoekt u naar wegen om dit vorm te geven, dan is de Jeugdbond graag bereid met u mee te denken. 

Kijk voor de diverse thema's en contact hierover op de website van de Jeugdbond

Informatie

Hier vindt u  meer informatie over jongerenapastoraat bij:

* Jongeren die te maken hebben met huwelijksproblemen bij ouders 

* Jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld

Literatuur

In het 'Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat' wordt ingegaan op veel diverse pastorale thema's en wat jongeren daarin nodig hebben. Verder geeft het aandacht aan de basisvaardigheden in jeugdpastoraat en de plek van jongeren in de kerk.

Handboek jeugdpastoraat.jpg