Zorg voor jongeren

Jongeren een thuis geven in de gemeente. Dat is wat jeugdwerkers graag willen. Vind hier de informatie en toerusting die je daarbij nodig hebt.

Mentoraat

Hoe houd je het lijntje vanuit de gemeente met jongeren warm? Dat kan op verschillende manieren. Mentoraat is een middel dat hierbij ingezet kan worden.

Lees meer

Jeugdbeleid

 Jeugdbeleid is een bezinning in de gemeente op hoe de zorg voor jongeren vormgegeven kan worden en hoe de gemeente hen kan verbinden met het Woord en de kerk.

Lees meer

Bijbelstudie met jongeren

De Bijbel is het Woord van God en vormt het hart van het jeugdwerk. Daarom organiseert de Jeugdbond een Bijbelstudietraining voor leidinggevenden in het jeugdwerk.

Lees meer

Jeugdwerkers

Leiding geven aan jongeren geeft vreugde en voldoening. Maar het kent ook zijn moeilijke momenten. Daarom ontwikkelde de Jeugdbond de training 'Verbinden in de praktijk'.

Lees meer

Veilig jeugdwerk

Als er één plek is waar jongeren zich veilig moeten kunnen voelen, is het de kerk wel. Maar helaas is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Hoe maak je jeugdwerk veilig?

Lees meer

Jongerenpastoraat

Oog voor jongeren is belangrijk in de gemeente. Ze moeten worden gezien, gehoord en gekend. Bekijk onze informatie over jongerenpastoraat.

Lees meer

Seksualiteit en weerbaarheid

Het is belangrijk om onze jongeren niet alleen een bijbels beeld van seksualiteit mee te geven, maar om ze ook weerbaar te maken temidden van de (digitale) wereld, waarin zij zich bevinden.

Lees meer

Kerkverlating

Kerkverlating, een verantwoordelijkheid van de hele gemeente

Lees meer