Singles in de gemeente 2.jpg

Het aantal singles groeit, ook in de christelijke gemeente. Zij hebben andere levensomstandigheden en soms ook andere levensvragen dan mensen die getrouwd zijn. Het is goed dat hier in de gemeente aandacht voor is. Het aantal gehuwden is in de meeste christelijke gemeenten groter dan het aantal ongehuwden. Toch mag de focus in de gemeente niet alleen op echtparen en gezinnen zijn gericht. Paulus benadert in 1 Korinthe 7 gehuwden en ongehuwden volkomen gelijkwaardig. Aan beiden geeft hij adviezen hoe zij hun levensroeping - het leven voor Gods aangezicht en tot Zijn eer - kunnen vervullen.

Lees hierover meer in het artikel: 'Alleengaand in de kerk'

Onderzoek onder singles en ambtsdragers

In de kerkelijke gemeenten wordt volop toerusting gegeven op het gebied van huwelijk en gezin. Daarbij komen thema's aan de orde als huisgodsdienst, mediagebruik, relatievorming en seksualiteit. Ook in het leven van ongehuwde mensen zijn dit belangrijke onderwerpen. Hoe vul je als single je dagelijkse huisgodsdienst in? Hoe ga je om met media, als er thuis niemand is die ziet wat jij doet? Wat doe je met je seksuele gevoelens, als er niemand is om ze mee te delen? Ga je op zoek naar een partner en wat verwacht je van een relatie? En er zijn ook meer persoonlijke vragen. Hoe zie jij je leven als single en hoe zie je jezelf? Wat kun jij in jouw situatie betekenen voor anderen? Over deze vragen wordt vaak niet gesproken in de gemeente. Sommige singles hebben vriendschappen waarbinnen zij over deze dingen praten. Maar waar over het huwelijk stapels boeken zijn geschreven, moet een single zelf op zoek naar handvatten voor zijn of haar vragen.

Voor ambtsdragers is het in het pastoraat onder singles soms zoeken naar de juiste houding. Sommige ambtsdragers voelen zich ongemakkelijk als zij alleen of met z'n tweeën tegenover een alleengaande zitten. Er is soms schroom om het alleen zijn ter sprake te brengen. Hoe kun je als - meestal gehuwde - man een single handvatten geven? Tijdens de kerkdienst kunnen ambtsdragers zich afvragen hoe zij het beste voor alleengaanden kunnen bidden. Singles verschillen van mening over wat zij prettig of goed vinden. Het is vaak zoeken naar de juiste weg.

Daarom heeft De Vluchtheuvel in samenwerking met dit Adviesplein besloten een onderzoek te starten onder singles en ambtsdragers. Het doel van het onderzoek is in beeld te krijgen welke behoefte er onder zowel singles als ambtsdragers is op het gebied van informatie en toerusting.

U kunt hier meer lezen over het onderzoek.