telephone-586266_1920.jpg

Er zijn gemeenteleden die direct te maken krijgen met rouw en verdriet. Ze zullen dit anders vorm moeten geven of verwerken dan ze graag hadden gewild. Anderen ervaren veel stress door omstandigheden die veranderd zijn. Bij de één zal dat gaan om verlies van bestaanszekerheid. Een ander heeft angst om besmet te raken. Mensen kunnen depressief en teruggetrokken worden, of eenzaam, angstig en onzeker. In gezinnen en huwelijken kan de spanning oplopen. Er zijn ouders die zich onmachtig voelen in de opvoeding.


Het is raadzaam om als kerkenraad alert te zijn op signalen die u ontvangt van gemeenteleden. In de praktijk van het pastoraat wordt u als ambtsdrager ook geconfronteerd met vragen en problemen in huwelijks- en gezinssituaties. Ook met problemen op het gebied van seksualiteit, zoals onder andere pornoverslaving. Juist in deze tijd kan het nodig zijn dat er hulp komt. U kunt zelf deze hulp (op afstand) bieden. Misschien moet u daar een drempel voor over, maar in praktijk blijkt dat het wel mogelijk is. Bij 'De Vluchtheuvel' zien we dat cliënten soms ook een drempel over moeten om door middel van beeldbellen contact met hun hulpverlener te hebben. Aan het eind van het gesprek wordt regelmatig aangegeven dat, ondanks de afstand, het gesprek toch goed is geweest. Deze ervaringen kunnen u misschien helpen om ook de drempel te nemen en op deze manier toch contact te onderhouden met uw gemeenteleden. De Vluchtheuvel is er ook voor ambtsdragers die in deze tijd in hun pastoraat te maken krijgen met allerlei zaken waarbij advies van een professionele hulpverlener nodig is. De Vluchtheuvel biedt de mogelijkheid om in deze situaties met u mee te denken en zo mogelijk advies te geven.


Uiteraard kunt u ook doorverwijzen voor hulp. Hulpverlening is ook in deze tijd mogelijk. Bij stichting 'De Vluchtheuvel' vinden gesprekken nu telefonisch (inclusief beeld) plaats. En dat blijkt in de praktijk goed mogelijk. Een medewerker van 'De Vluchtheuvel' geeft aan dat ze juist nu ook mooie dingen ziet gebeuren. Een cliënt die bijna nooit thuis was, letterlijk zijn huis uitvlucht om niet alleen te hoeven zijn, gaf aan dat hij zich nog nooit zo rustig had gevoeld nu hij thuis zat vanwege de corona-maatregelen.


Schroom niet om hulp te vragen bij De Vluchtheuvel: 0113-213098 of via info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Rouw in corona-tijd:

Het verlies van een geliefde is bijzonder ingrijpend. Bij rouw in corona-tijd komen daar nog andere factoren bij. Dit alles kan effecten hebben op het rouwproces. Lees hier meer over pastoraat bij rouw in corona-tijd. 

Pastoraat aan jongeren:

Het pastoraat aan jongeren vraagt ook in deze tijd onze bijzondere aandacht. Op deze pagina leest u meer over het pastoraat aan jongeren in de coronatijd.

Lees verder:

* "Let extra op gezinnen met zorgen" (artikel RD)

* Op Kerkengezin.nl