Autisme in de kerk.jpg

In elke gemeente zijn wel kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met een bepaalde beperking op verstandelijk of sociaal gebied. Helpende Handen biedt informatie en toerusting voor ambtsdragers en gemeenten.

Coranatijd en autisme

Veel dingen die zeker leken, zijn nu onzeker. Het coronavirus raakt ieder mens, de één meer dan de ander. Er zijn ook groepen waarvan in het algemeen gezegd kan worden dat het hen meer raakt, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, studenten, ondernemers, mensen met autisme etc. Helpende Handen schreef een bijdrage over hoe mensen met autisme deze tijd kunnen ervaren en welke ondersteuning vanuit de kerkenraad geboden kan worden. Lees hier het artikel 'zekerheden in een onzekere tijd'.

Onder de aandacht

In het boek 'Onder de aandacht' gaan diverse schrijvers in op het pastoraat aan mensen met een beperking. 

Onder de aandacht.jpg

Brochure 'Autisme in de kerk'

Autisme_in_de_kerk_-_ambtsdragersbrochure.jpg

Het autistisch spectrum is heel breed en divers. Vaak is het voor mensen met autisme moeilijk om te begrijpen wat er in de kerk wordt gezegd. Denk bijvoorbeeld aan beeldspraak of uitdrukkingen in het bevindelijke taalveld. In deze brochure voor ambtsdragers wordt ingegaan op de problematiek die mensen met autisme kunnen ervaren in de kerk. Er worden adviezen gegeven voor de kerkdienst, de catechese, het pastoraat, kinder- en jeugdwerk en diaconaat ten behoeve van mensen met autisme.

Autisme en geloven

Wat je in de Bijbel leest en in de kerk hoort, is niet altijd makkelijk toe te passen als je een stoornis in het autistisch spectrum hebt. Helpende Handen denkt graag - in groepsverband of individueel - mee over: autisme en geloven, godsdienstige opvoeding, catechese en pastoraat. Helpende Handen is betrokken bij het platform 'Autisme in de kerk'. Dit platform biedt veel informatie aan over autisme en geloven.

Lees meer informatie op de website van Helpende Handen

Gesprek met slechthorenden

Een gesprek met een gemeentelid dat doof of slechthorend is, is niet altijd eenvoudig. Er is een taalbarrière die het goed verstaan van elkaar belemmert. De stichting Dovenzorg geeft informatie over spreken met mensen met een gehoorbeperking. Zo worden door middel van korte filmpjes allerlei Bijbelse en dagelijkse woorden voorgedaan in gebarentaal. Lees hier meer informatie