mediation.jpg

Mediation bij conflicten

Zijn er spanningen of conflicten binnen relaties, maar lukt het niet om er samen uit te komen? De Vluchtheuvel biedt mediation. Een onafhankelijke bemiddelaar werkt met de partijen aan een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Mediation wordt bijvoorbeeld toegepast in het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties binnen een kerkenraad, bij ruzies binnen de kerk tussen gemeenteleden, conflicten binnen gezins- en familiesituaties en echtscheiding.

Neem voor meer informatie contact op met De Vluchtheuvel.