homoseksualiteit ambtsdragers.jpg

In vrijwel elke gemeente zijn mensen die te maken hebben met homoseksualiteit. Gemeenteleden met een andere geaardheid, ouders of andere familieleden, vrienden of collega's. Een kerkenraad kan vanuit de Bijbel een visie hebben op homoseksualiteit in het algemeen, maar ambtsdragers krijgen in het pastoraat te maken met de menselijke kant. Je ziet de vragen, de worsteling en het verdriet. Homoseksualiteit levert vragen op waar geen gemakkelijke antwoorden voor zijn. Dat maakt dat een ambtsdrager hier niet onbedachtzaam en ongenuanceerd mee om kan gaan. Er is veel wijsheid, gebed en inlevingsvermogen nodig bij het pastoraat in deze situaties.

Bijbelse visie

De opvattingen over homoseksualiteit zijn in de afgelopen jaren veranderd. Niet alleen in de samenleving, maar ook binnen de kerk. Kerken hebben dit onderwerp dan ook terecht op de agenda staan. Zo hebben de Christelijk Gereformeerde Kerken in 2013 een uitgebreid visiedocument uitgebracht over dit thema. Een document waar ook andere kerken hun winst mee konden doen. In aansluiting hierop verscheen een serie artikelen over dit onderwerp in de Saambinder. 

Lees: de artikelenserie naar aanleiding van het visiedocument

Pastoraat bij homoseksualiteit

Als in elke gemeente waarschijnlijk mensen zijn die met homoseksualiteit te maken hebben, is de kans ook groot dat een ambtsdrager hier in het pastoraat mee te maken krijgt. Het is goed dat ambtsdragers zich verdiepen in dit thema - persoonlijk, maar ook als kerkenraad. Visievorming is een eerste stap, maar ook moet er nagedacht worden over het pastoraat. Dit is in veel gemeenten nog braakliggend terrein, zeker als het gaat om pastoraat aan mensen die zelf te maken hebben met homoseksuele gevoelens.

DMZ publiceerde in oktober 2018 de uitgave: Man en vrouw schiep Hij hen. Bijbels licht op seksuele diversiteit toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit. Lees hier het hoofdstuk Hoe krijgt het pastoraat gestalte bij homoseksualiteit? De volledige brochure is te bestellen bij het Bureau Kerkelijke Dienstverlening.

Ouders en familie

Mensen met een andere geaardheid kunnen zich eenzaam voelen, omdat ze niet met anderen kunnen spreken over het geheim dat ze met zich meedragen. Door en voor mensen die (in hun omgeving) te maken hebben met homoseksualiteit is de werkgroep 'Ouders en familie rondom' opgericht. Zij organiseren onder andere bijeenkomsten en geven advies. Ook adviseren zij kerkenraden en denken ze mee met situaties waar ambtsdragers mee te maken krijgen.

Ga naar de website van 'Ouders en familie rondom' 

In een aantal gemeenten zijn contactpersonen voor familieleden die te maken hebben met gezinsleden met een andere geaardheid. Lees hier een interview met ouders die als contactpersoon functioneren. 

Op D.V. vrijdag 6 maart om 19:30 uur wordt er in het CBGG-gebouw (Houttuinlaan 7) in Woerden een bijeenkomst georganiseerd voor contactpersonen voor mensen met een andere geaardheid en hun familie. Er is een lezing door een ervaringsdeskundige en er zal ruimte zijn om praktische tips met elkaar uit te wisselen.