Ambtsdragers toerusting

Het takenpakket van ambtsdragers is veelzijdig. Ze krijgen te maken met een veelheid aan thema's. Hier vindt u achtergrondinformatie en toerusting.

Catechese

Een catecheet heeft de mooie en belangrijke taak om de bijbelse geloofsleer over te dragen aan jongeren. Hier vindt u informatie over toerusting aan catecheten.

Lees meer

Gespreksvaardigheden

Pastorale gesprekken vormen een belangrijk onderdeel van de taken van een ambtsdrager. Lees hier meer over het aanbod van toerusting en achtergrondinformatie.

Lees meer

Psychische problemen

Jongeren en volwassenen kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van psychische problematiek. Hier vindt u informatie en toerusting voor de begeleiding van psychische problemen.

Lees meer

Huiselijk geweld

Nederland telt ieder jaar zo'n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geweld dat ook onze huizen niet voorbij gaat.

Lees meer

Ouderenpastoraat

Bij het ouder worden krijgen mensen te maken met specifieke problemen en zorgen. Het is belangrijk dat hier in het pastoraat de nodige kennis van is.

Lees meer

Huwelijkspastoraat

Gehuwde gemeenteleden zijn bijna zonder uitzondering in de kerk getrouwd, voor Gods aangezicht. De kerk biedt daarom niet voor niets huwelijkstoerusting en -pastoraat.

Lees meer

Singles in de gemeente

Het aantal singles groeit, ook in de christelijke gemeente. Zij hebben andere levensvragen dan mensen die getrouwd zijn. Het is goed dat hier aandacht voor is.

Lees meer

Homoseksualiteit

In praktisch elke gemeente zijn mensen die te maken hebben met homoseksualiteit. Hoe kun je hen of hun familieleden de juiste pastorale begeleiding bieden?

Lees meer

Pastoraat bij beperkingen

Voor mensen met een een beperking is het soms moeilijk te begrijpen wat er in de kerk wordt gezegd. Helpende Handen biedt informatie en toerusting.

Lees meer

Mediatoerusting

De ontwikkeling in de nieuwe media gaan non-stop door. Het stelt ons telkens weer voor nieuwe vragen en keuzes. Een bewuste omgang met media blijft nodig.

Lees meer

Mediation

Als ambtsdrager kunt u zomaar betrokken raken bij moeizame conflicten binnen de gemeente. Vetes of familieverbanden maken een oplossing soms ingewikkeld.

Lees meer

Financiƫle hulpverlening

De schaamte is vaak groot onder mensen die financieel vastlopen vanwege diverse omstandigheden. Hoe kan de kerk hier bij helpen?

Lees meer

Pastoraat bij pleegzorg

Het bewogen zijn met de ander in zijn nood, krijgt in pleeggezinnen en gezinshuizen een praktische en heel concrete invulling. Juist ook degenen die hierbij betrokken zijn hebben uw pastorale zorg zo nodig.

 

Lees meer

Pastoraat tijdens corona-crisis

In deze tijd komt er veel op iedereen af. Iedereen wordt in meerdere  of mindere mate geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Als kerkenraad zult u daar ook in de pastorale praktijd mee geconfronteerd worden. 

Lees meer

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden krijgen vaak geen antwoorden op hun vragen over God en de traditie. Lees hier meer achtergronden rondom hoogbegaafdheid. 

Lees meer

Toerustingsaanbod kerkelijke gemeenten

Er komt veel op ambtsdragers af om leiding te geven aan een gemeente met zoveel verschillende vragen en zorgen. Graag rusten wij u als kerkenraad en/of uw gemeente(leden) toe voor deze taak.

Lees meer