De catechese is een van de meest wezenlijke taken die een kerk ten opzichte van haar jongeren heeft. De CGO en de Jeugdbond bieden daarom een toerustingscursus voor catecheten aan.

Bij het bezoeken van kerkenraden merkt Jeroen Kriekaard (jeugdwerkadviseur kerkenraden en gemeenten bij de Jeugdbond) dat ambtsdragers graag de jongeren in hun gemeente willen bereiken. Ze willen de boodschap van Gods Woord en de belijdenis brengen op een manier die jongeren aanspreekt en die aansluit bij hun leven en gedachtewereld. Vragen die hij hoort, gaan over: hoe kan ik de inhoud op een goede manier overdragen en zijn er werkvormen die ik kan gebruiken? Hoe voer ik op een goede manier een gesprek met jongeren en hoe moet mijn eigen houding daarbij zijn? Ook leven er vragen rondom specifieke jongerenproblematiek.

Lees het interview met Jeroen Kriekaard over deze thema's en de toerusting aan catecheten die de CGO en de Jeugdbond aanbieden.