Diakenen worden vaak gezien als schatbewakers. Maar als hun rol daartoe beperkt blijft, wordt het diakenambt onderschat. Diakenen hebben de dure roeping om uitvoering te geven aan het priesterlijk ambt van Christus in de gemeente. Op 18 januari 2019 organiseerden de deputaatschappen Diaconale en Maatschappelijke Zorg en Bijzondere Noden een landelijke Diakendag. 

Lees de lezing van ds. C. van Ruitenburg: 'Het diakenambt, een onderschatte roeping?'

Lees het interview naar aanleiding van de workshop 'Zorg voor kwetsbaren in de gemeente'