people-2590997_1920.jpg

Verbinding houden met jongeren in het dagelijks leven, dat kan voor ons best een uitdaging zijn. De jongeren groeien op in een tijd waarin er veel op hen afkomt op verschillende terreinen. De kerk is een vast punt waar zij elk week samenkomen, elkaar ontmoeten, gemeenteleden ontmoeten, maar waar zij vooral het Woord horen. Naast de eredienst wordt er ook onderwijs gegeven door middel van de catechisaties en wordt de verbinding soms sterk ervaring in persoonlijke gesprekken met de jongeren. Maar wat als al deze fysieke bijeenkomsten wegvallen?


Iets waar wij misschien nog nooit bij stil hebben gestaan. Toch is het nu een onwerkelijke werkelijkheid. Hoe houdt u als ambtsdrager verbinding met deze doelgroep?
We zien dat alle activiteiten online aanbieden niet voor iedereen haalbaar is. Daarom is het goed om terug te gaan naar de basis. Wat is er nodig om jongeren vast te houden bij het Woord van God? Dat is verbinding en contact. Hoe kunt u contact met jongeren houden in deze tijd? De Jeugdbond biedt verschillende handvatten rondom praktisch contact met jongeren. Zo bieden zij bijvoorbeeld kaarten aan die u als kerkenraad naar de jongeren kunt sturen. Al deze praktische handvatten zijn bij elkaar gebracht op een speciale pagina voor deze coronacrisis.

Naast dat zij praktische handvatten bieden, zijn zij ook in gesprek gegaan met Ds. De Heer. In dit filmpje wordt er een dringende oproep aan ons allemaal gedaan.

Naast dat er veel moeilijke dingen zijn, mogen wij de Heere danken voor alle zegeningen die Hij ons geeft. Er worden veel mooie initiatieven genomen in de verschillende gemeenten. Wij bidden dat al het werk wat wordt gedaan wordt gezegend