Regelmatig krijgt Helpende Handen vragen van ouders en ambtsdragers over het doen van belijdenis des geloofs door (jonge) mensen met een verstandelijke beperking of een leerachterstand. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar geschikt materiaal is een lesboekje uitgebracht voor aangepaste belijdeniscatechisatie. Zie voor verdere informatie de website van Helpende Handen.